Równy trawnik i wyprofilowanie skarpy wzdłuż ul. Olkuskiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do Łowickiej. – BO Gdynia

Równy trawnik i wyprofilowanie skarpy wzdłuż ul. Olkuskiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do Łowickiej.

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Równy trawnik i wyprofilowanie skarpy wzdłuż ul. Olkuskiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do Łowickiej.

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

E-mail: sdworak@o2.pl

ID projektu:

2018/237

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Pas nieużytku (tereny odzyskane po byłych ogródkach działkowych) wzdłuż ulicy Olkuskiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul Łowickiej.

Opis:

Teren miejski, przez dziesiątki lat był w użytkowaniu osób częściowo nielegalnie zajmujących działki, a częściowo przez dzierżawców. Obecnie cały pas jest uwolniony od wszelkich zajęć. Projekt zakłada utworzenie pięknego, estetycznego i czystego pasa zielonego trawnika. Piękny równy zielony pas trawnika, wyrównana i wyprofilowana skarpa połączy ulicę w całość i bardzo podniesie estetyzację całego odcinka ulicy Olkuskiej. Jest to stary nasyp kolejowy, a odrestaurowany i wypielęgnowany będzie cieszył mieszkających w pobliżu mieszkańców oraz setki spacerowiczów z całej Gdyni, gdyż jest to główny trakt turystyczny miasta.

Szacunkowa łączna wartość projektu

53896 zł

Załączniki