Rodzinne warsztaty budowy domków dla zwierząt – BO Gdynia

Rodzinne warsztaty budowy domków dla zwierząt

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Rodzinne warsztaty budowy domków dla zwierząt

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
KAR/0014
Dzielnica
Karwiny
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2020

Lokalizacja projektu:

Ogólnodostępny teren na dzielnicy Karwiny

Opis:

Projekt dotyczy zorganizowania warsztatów budowania domków dla małych zwierząt (np. jeży) przez społeczność lokalną dzielnicy realizowana w formie spotkań familijnych. Każdy, komu los małych zwierząt nie będzie obojętny może uczestniczyć w projekcie. Efektem projektu będą domki dla zwierząt, które uczestnicy będą mogli postawić na terenie osiedla, aby zapewnić jeżom bezpieczne miejsce do przezimowania i wychowania potomstwa.

Projekt polega na zorganizowaniu wydarzenia na dzielnicy, podczas którego rodziny z dziećmi oraz osoby w każdym wieku, które będą chciały zaangażować się w budowę domków, mogą wziąć udział.

Podczas wydarzenia, montowane będą (składane) domki na podstawie sprawdzanego projektu i z gotowych elementów (półfabrykatów) przygotowanych uprzednio przez organizatora. Przygotowane przez organizatora półfabrykaty do budowy domków, nie zawierają niebezpiecznych dla środowiska i zwierząt substancji, a do ich montażu wystarczą bardzo proste narzędzia, które zostaną zapewnione przez organizatora. Montaż domków następuje na podstawie przygotowanych obrazkowych instrukcji montażu na przygotowanych stanowiskach. Prace zazwyczaj realizowane są przez rodziny, gdzie dzieci pod okiem i z pomocą rodziców mogą czynnie włączyć się w budowę domku.

Montaż prowadzony będzie pod nadzorem instruktora oraz jeśli wystąpi konieczność z jego pomocą. W trakcie wydarzenia prowadzone będą również mini-wykłady dotyczące potrzeb i zwyczajów jeży. Będzie to okazja, aby uświadomić uczestnikom problem, jakim jest zmniejszanie się populacji jeży w Polsce, które obecnie są gatunkiem zagrożonym i chronionym.

Sam projekt nie tylko przysłuży się zwiększeniu szans jeży na bezpieczne przezimowanie i zwiększenie szans na wzrost jego populacji, ale także wpłynie pozytywnie na zintegrowanie lokalnej społeczności, nawiązanie relacji, pobudzi wrażliwość dzieci i dorosłych na otaczający ekosystem i pokaże istotną rolę jeży w ekosystemie.

Po zbudowaniu (złożeniu) domku, będzie go można dodatkowo ozdobić, np. specjalnymi nietoksycznymi mazakami, a następnie umieścić w okolicznych parkach, zagajnikach lub lesie (po uprzednim uzyskaniu zgody zarządcy terenu) lub w przydomowych ogródkach.

Cel: Zbudowanie wspólnie ze społecznością lokalną domków dla jeży lub/i innych małych zwierząt, w których będą one mogły bezpiecznie przezimować.
Odbiorcy: Społeczność lokalna. Miłośnicy zwierząt. Rodziny z dziećmi.
Termin realizacji: wrzesień-październik
Miejsce realizacji: najlepiej teren szkolny – warsztaty realizowane będą na otwartej przestrzeni.
Wymagania organizatora: udostępnienie terenu z możliwością wjazdu samochodu do 3,5t na czas załadunku i rozładunku materiałów.

Narzędzie oraz wszelkiego rodzaju sprzęt potrzebny do montażu domków zapewnia wykonawca projektu obsługujący kompleksowo wydarzenie.
Uczestnicy wydarzenia deklarują, że będą się opiekowali domkami w miejscu w którym je umieszczą i będą utrzymywali porządek w ich otoczeniu.

Szacunkowa łączna wartość projektu

5800 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki