Rewitalizacja ul. Sieroszewskiego – BO Gdynia

Rewitalizacja ul. Sieroszewskiego

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Rewitalizacja ul. Sieroszewskiego

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

E-mail: epaniec@gmail.com

ID projektu:

2016/348

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Ul. Wacława Sieroszewskiego, Gmina Miasta Gdyni

Opis:

Docelowa przebudowa drzewostanu w ul. Sieroszewskiego. Wprowadzenie jednostronnego zadrzewienia 22 klonów polnych (Acer campestre „Queen Elisabeth”) z wykorzystaniem systemu krat do drzew.

Szacunkowa łączna wartość projektu

58300 zł

Kalkulacja kosztów:

Zakup i posadzenie 22 sztuk klonu polnego (Acer campestre „Queen Elisabeth”) w osłonach (kraty) typu ARBOTTURA o wymiarach 12 0x 120 cm 22 x 2658,00

Załączniki