Rewitalizacja ul. Sieroszewskiego – BO Gdynia

Rewitalizacja ul. Sieroszewskiego

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Rewitalizacja ul. Sieroszewskiego

Kropeczki jako tło strony

Lokalizacja projektu:

Ul. Wacława Sieroszewskiego, Gmina Miasta Gdyni

Opis:

Docelowa przebudowa drzewostanu w ul. Sieroszewskiego. Wprowadzenie jednostronnego zadrzewienia 22 klonów polnych (Acer campestre „Queen Elisabeth”) z wykorzystaniem systemu krat do drzew.

Kalkulacja kosztów:

Zakup i posadzenie 22 sztuk klonu polnego (Acer campestre „Queen Elisabeth”) w osłonach (kraty) typu ARBOTTURA o wymiarach 12 0x 120 cm 22 x 2658,00