Rewitalizacja placu zabaw oraz budowa siłowni miejskiej dla dorosłych pomiędzy ulicami Eugeniusza Kwiatkowskiego 100, 102 i Płk. Stanisława Dąbka 251, 257 – BO Gdynia

Rewitalizacja placu zabaw oraz budowa siłowni miejskiej dla dorosłych pomiędzy ulicami Eugeniusza Kwiatkowskiego 100, 102 i Płk. Stanisława Dąbka 251, 257

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Rewitalizacja placu zabaw oraz budowa siłowni miejskiej dla dorosłych pomiędzy ulicami Eugeniusza Kwiatkowskiego 100, 102 i Płk. Stanisława Dąbka 251, 257

Kropeczki jako tło strony

Lokalizacja projektu:

Plac zabaw pomiędzy blokami przy ul.Kwiatkowskiego 100, 102 a ul.Płk Dąbka 251, 257

Opis:

W najbliższym otoczeniu nie ma alternatywy do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Dlatego projekt ten zakłada rewitalizację zaniedbanego terenu zielonego i znajdującego się na nim placu zabaw. Z jednej strony teren ten bogaty jest w zieleń, ale pomimo swoich rozmiarów, jest zupełnie niewykorzystany. Z drugiej strony sprzęt sportowy znajdujący się na placu zabaw jest zaniedbany i nie stwarza bezpiecznych warunków podczas jego użytkowania. Przebudowa placu zabaw obejmowałaby wymianę sprzętu sportowego (huśtawki, drabinki, które pamiętają czasy-lat 80’tych) i zagospodarowanie wolnej przestrzeni nowym sprzętem. Plac zabaw podzielony byłby na dwie strefy- dla dzieci młodszych i starszych, z uwzględnieniem potrzeb dzieci z deficytami ruchowymi oraz niepełnosprawnością. Stare urządzenia znajdujące się obecnie na placu zostaną zlikwidowane.
Druga część projektu skierowana jest do osób dorosłych (o których nie można zapomnieć! )- zakłada ona budowę zewnętrznej siłowni na wspomnianym terenie zielonym. Integracja dzieci, młodzieży i osób dorosłych wpłynie pozytywnie na wzajemne relacje oraz umożliwi wspólne spędzenie czasu na świeżym powietrzu.