Rewitalizacja parku dębowego Olkuska, dwie wiaty przeciwdeszczowe , szkółka posłuszeństwa dla psów z Ciapkowa i wszystkich innych, joga, zdrowy kręgosłup, zajęcia taneczne – BO Gdynia

Rewitalizacja parku dębowego Olkuska, dwie wiaty przeciwdeszczowe , szkółka posłuszeństwa dla psów z Ciapkowa i wszystkich innych, joga, zdrowy kręgosłup, zajęcia taneczne

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Rewitalizacja parku dębowego Olkuska, dwie wiaty przeciwdeszczowe , szkółka posłuszeństwa dla psów z Ciapkowa i wszystkich innych, joga, zdrowy kręgosłup, zajęcia taneczne

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Maria,Halina Pałgan

E-mail: ha.ya@interia.pl

Telefon: 609690360

ID projektu:

2020/292

Status

Odrzucony

Lokalizacja projektu:

ul. Olkuska / Halicka Mały Kack

Opis:

Rewitalizacja i park, uporządkowanie terenu, odtworzenie parku dębowego z infrastrukturą i historycznym placykiem, wzdłuż ul Olkuskiej i Halickiej , posadzonego przed laty przez mieszkańców dzielnicy. Oczyszczenie podłoża z samosiejek i krzaków, pozostałości po ogródkach działkowych, wyrównanie i ubicie podłoża mocno zdewastowanego przez dziki, wycięcie chorych drzew i niebezpiecznie zwisających suchych konarów, budowa utwardzonej ścieżki pieszej , po starym nasypie kolejowym , od ul. Łowickiej do ul Halickiej z wydeptanymi dojściami od ulicy Olkuskiej i Łowickiej, budowa schodków pod skarpę, od ul. Łowickiej, budowa dwóch wiat przeciwdeszczowych, z meblami miejskimi, jedna wiata na wygranym w roku ubiegłym wybiegu dla psów o pow. 5600m2, przy ul. Halickiej, druga na skraju przy ul. Łowicka/Olkuska , zajęcia taneczne, joga, zdrowy kręgosłup, w sali gimnastycznej szkoły nr 13 oraz zajęcia posłuszeństwa z trenerem dla wszystkich chętnych właścicieli psów, przestrzeń otwarta, ogrodzony teren wygranego wybiegu. praca z pieskami i ich opiekunami, wolontariuszami, z pobliskiego Ciapkowa w celu łatwiejszej ich adopcji, zakup 20 szt ławek, montaż na utwardzonym podłożu

Szacunkowa łączna wartość projektu

491000 zł

Załączniki