Rewitalizacja al. 17 Grudnia (rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego wraz z remontem nawierzchni na odcinku od kładki nad ul. Podjazd do ul. Obrońców Wybrzeża) – BO Gdynia

Rewitalizacja al. 17 Grudnia (rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego wraz z remontem nawierzchni na odcinku od kładki nad ul. Podjazd do ul. Obrońców Wybrzeża)

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Rewitalizacja al. 17 Grudnia (rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego wraz z remontem nawierzchni na odcinku od kładki nad ul. Podjazd do ul. Obrońców Wybrzeża)

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
OGM/0009
Dzielnica
Ogólnomiejski
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2019

Lokalizacja projektu:

Śródmieście, al. 17 Grudnia, odcinek od kładki nad ul. Podjazd do ul. Obrońców Wybrzeża

Opis:

Oddzielenie drogi rowerowej i ścieżki pieszej, remont nawierzchni i wyrównanie ścieżki pieszej na al. 17 Grudnia na odcinkach od kładki nad ul. Podjazd do ul. Obrońców Wybrzeża.
W ramach projektu planowane jest:
– stworzenie ciągu rowerowego oraz wyrównanie i poprawa jakości ciągu pieszego
– stworzenie pasa zieleni oddzielającego drogę rowerową od chodnika
– uzupełnienie ciągu pieszego o małą architekturę – ławki, kosze na śmieci etc.

Kalkulacja kosztów:

Wykonanie drogi rowerowej, ok. 450 metrów (700000 zł); Wyrównanie ścieżki pieszej, poprawa obecnego stanu (40000 zł); Prace ziemne (niwelowanie terenu) przy ul. Obrońców Wybrzeża (10000 zł); Stworzenie pasa zieleni i nasadzenia (45000 zł); Oznakowanie drogi rowerowej (7000 zł); Nadzór inwestorski nad realizacją zadania (10000 zł); Zakup i ustawienie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, etc.) (15000 zł); Oświetlenie (słup oświetleniowy plus lampa x 12) (150000 zł);

Szacunkowa łączna wartość projektu

977000 zł

Załączniki