Rewitalizacja al. 17 Grudnia (rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego wraz z remontem nawierzchni na odcinku od kładki nad ul. Podjazd do ul. Obrońców Wybrzeża) – BO Gdynia

Rewitalizacja al. 17 Grudnia (rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego wraz z remontem nawierzchni na odcinku od kładki nad ul. Podjazd do ul. Obrońców Wybrzeża)

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Rewitalizacja al. 17 Grudnia (rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego wraz z remontem nawierzchni na odcinku od kładki nad ul. Podjazd do ul. Obrońców Wybrzeża)

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

ID projektu:

2019/214

Status

Lokalizacja projektu:

Śródmieście, al. 17 Grudnia, odcinek od kładki nad ul. Podjazd do ul. Obrońców Wybrzeża

Opis:

Oddzielenie drogi rowerowej i ścieżki pieszej, remont nawierzchni i wyrównanie ścieżki pieszej na al. 17 Grudnia na odcinkach od kładki nad ul. Podjazd do ul. Obrońców Wybrzeża.
W ramach projektu planowane jest:
– stworzenie ciągu rowerowego oraz wyrównanie i poprawa jakości ciągu pieszego
– stworzenie pasa zieleni oddzielającego drogę rowerową od chodnika
– uzupełnienie ciągu pieszego o małą architekturę – ławki, kosze na śmieci etc.

Szacunkowa łączna wartość projektu

977000 zł

Załączniki