Remont ul. Tulipanowej wraz z chodnikiem – BO Gdynia

Remont ul. Tulipanowej wraz z chodnikiem

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Remont ul. Tulipanowej wraz z chodnikiem

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

ID projektu:

2018/332

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Ul. Tulipanowa jest ulicą prostopadłą do ulicy Wąskiej. Brak drugiego wyjazdu. Tulipanowa jest ulicą „ślepą”.

Opis:

Obecnie ul. Tulipanowa posiada nierówną nawierzchnię, która powstała w latach 70., podczas budowy osiedla. Nawierzchnia z płyt drogowych wymaga remontu jezdni oraz chodnika. Długość ulicy wynosi 161 mb, szer. 3.1 m. Zakłada się wykonanie ok. 500 m2 nawierzchni w kosce betonowej wraz z podłożem. Projekt zakłada demontaż istniejących płyt oraz budowę 7,5 mb chodnika (1,5 m szer.) ogr. obrzeżami i krawężnikiem.

Szacunkowa łączna wartość projektu

193600 zł

Załączniki