Remont ścieżki leśnej łączącej Płytę Redłowską z Polanką Redłowską – BO Gdynia

Remont ścieżki leśnej łączącej Płytę Redłowską z Polanką Redłowską

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Remont ścieżki leśnej łączącej Płytę Redłowską z Polanką Redłowską

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Jakub Furkal

E-mail: jakub.furkal@gmail.com

Telefon: 608 848 126

ID projektu:

2015/448

Status

Wycofany przez autora

Lokalizacja projektu:

Górny odcinek leśnej ścieżki prowadzącej od Płyty Redłowskiej do Polanki Redłowskiej.

Opis:

Uporządkowanie wejścia od ul. Orląt Lwowskich (obecnie całe wejście jest zarośnięte i zatarasowane szerokim szlabanem uniemożliwiającym wygodne wejście osobom niepełnosprawnym i rodzicom z wózkami dziecięcymi) oraz wyrównanie wyżłobionej od wody deszczowej drogi wraz z wykonaniem wzmocnionego odpływu, przeciwdziałającemu dalszej erozji.

Szacunkowa łączna wartość projektu

30 000 zł zł

Kalkulacja kosztów:

Wyrównanie nawierzchni, wykonanie odpływów, uporządkowanie wejścia i jego poszerzenie umożliwiające dostęp dla osób niepełnosprawnych - ok. 30 000 zł

Załączniki