Remont schodów na skarpie przy ulicy Benisławskiego 16 – BO Gdynia

Remont schodów na skarpie przy ulicy Benisławskiego 16

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Remont schodów na skarpie przy ulicy Benisławskiego 16

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

E-mail: dorotawosztyl@gmail.com

ID projektu:

2015/422

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

schody prowadzące z ulicy Benisławskiego do osiedla . Teren jest dzierżawiony przez Wspólnotę Mieszkaniową "Benisławskiego 16"

Opis:

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w dojściu do osiedla, udostępnienie ciągu dla osób starszych, prowadzących wózki dziecięce oraz rowery, poprawa estetyki. Remont schodów terenowych polega na rozebraniu schodów istniejących, demontażu balustrady, wykonaniu schodów z kostki betonowej (polbruk), zamontowaniu balustardy.

Szacunkowa łączna wartość projektu

16087.30 zł

Kalkulacja kosztów:

stawka robocizny 14,55 zł/r-g koszty zakupu 7,4% koszty pośrednie 65,7% R+S zysk 11,4% R+S+Kp (R+S) kosztorys w załączniku

Załączniki