Remont schodów – ciąg pieszy Opata Hackiego – BO Gdynia

Remont schodów – ciąg pieszy Opata Hackiego

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Remont schodów – ciąg pieszy Opata Hackiego

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Ewa Białk

ID projektu:

2016/278

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Projekt dotyczy remontu podestu (schody i wjazd dla wózków inwalidzkich i dziecięcych) oraz montażu poręczy przed budynkiem ul. Opata Hackiego 17.

Opis:

Projekt dotyczy remontu schodów i wjazdu dla wózków (inwalidzkich i dziecięcych) oraz montażu poręczy przed budynkiem ul. Opata Hackiego 17. W budynku tym znajduje się sklep spożywczy i Klub Młodzieżowy „Kreatywni”, w którym odbywają się różne wydarzenia kulturalne, zabawy, spotkania, na które przychodzą też osoby niepełnosprawne, jak i rodziny z małymi dziećmi w wózkach. Jest to także bardzo uczęszczany ciąg pieszy wzdłuż ulicy Opata Hackiego. Budynek znajduje się na wzniesieniu i prowadzą do niego trzy wejścia ze schodami. Na dwóch wejściach w ciągu pieszym znajdują się „wjazdy” dla wózków, które w żadnym stopniu nie spełniają swojego zadania. Wjazdy są bardzo zniszczone i niekompletne oraz niedostosowane szerokością do wózka inwalidzkiego czy dziecięcego. Schody środkowe nie posiadają w ogóle takiego podjazdu, lecz nie jest on tam potrzebny, ponieważ schody prowadzą na zatoczkę dla samochodów i ulicę. Nadmieniam, że z obu stron stan schodów jest podobny i uniemożliwia swobodne i bezpieczne przedostanie się, w szczególności zważając na osoby starsze, niepełnosprawne i matki z dziećmi. Co ważne, aby przejść tą stroną ulicy należy pokonać wspomniane schody. Naprawa tego odcinka zdecydowanie poprawiłaby komfort życia mieszkańców. Ważne jest, aby infrastruktura była dostosowana do potrzeb różnych mieszkańców, tych starszych, niepełnosprawnych oraz matek z dziećmi, dla których pokonanie tego odcinka jest szczególnie uciążliwe.

Szacunkowa łączna wartość projektu

86521,62 zł

Kalkulacja kosztów:

1. Koszt schodów • Wykonanie 1 mb schodów szerokości 2m = 2428,73 • (2m+2m+6m)*2428,73zł = 24287,30 zł 2. Koszt podestu z wjazdami • (200m2+16m2)*254,52zł = 54976,32 zł 3. Koszt poręczy: 7258,00 zł Ogółem: 86521,62 zł

Załączniki