Remont przepompowni wód opadowych przy ul. Orląt Lwowskich zbierającej wody opadowe z ul. Powst. Wielkopolskich, Cylkowskiego, Kopernika, i Orląt Lwowskich w ramach remontów publicznej infrastruktury sieciowej – BO Gdynia

Remont przepompowni wód opadowych przy ul. Orląt Lwowskich zbierającej wody opadowe z ul. Powst. Wielkopolskich, Cylkowskiego, Kopernika, i Orląt Lwowskich w ramach remontów publicznej infrastruktury sieciowej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Remont przepompowni wód opadowych przy ul. Orląt Lwowskich zbierającej wody opadowe z ul. Powst. Wielkopolskich, Cylkowskiego, Kopernika, i Orląt Lwowskich w ramach remontów publicznej infrastruktury sieciowej

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

E-mail: captain.tadeusz@gmail.com

ID projektu:

2015/494

Status

Odrzucony

Lokalizacja projektu:

Remont przepompowni ścieków opadowych przy ul. Orląt Lwowskich w ramach remontów publicznej infrastruktury sieciowej. Działka nr 292/8, KM 62, obręb Gdynia

Opis:

Remont kolektorów: sieciowego + przelewowego. Usunięcie piasku naniesionego przez wody opadowe z ulic Redłowa. Wymiana pomp ściekowych, orurowania, osprzętu hydraulicznego i okablowania w kolektorze, wymiana szafy sterowniczej. Instalacja oddzielnego licznika prądu.

Szacunkowa łączna wartość projektu

35 875,00 zł zł

Kalkulacja kosztów:

1. Pompy ściekowe 2 szt. - 17 220,00 zł 2. Szafa sterownicza - 4305,00 zł. 3. Osprzęt hydrauliczny wraz z montażem i serwisem istniejących urządzeń - 14 350,00 zł.

Załączniki