Remont przepompowni kanalizacyjnej przy ul. Orląt Lwowskich – BO Gdynia

Remont przepompowni kanalizacyjnej przy ul. Orląt Lwowskich

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Remont przepompowni kanalizacyjnej przy ul. Orląt Lwowskich

Kropeczki jako tło strony

Lokalizacja projektu:

Remont przepompowni ścieków opadowych przy ul. Orląt Lwowskich, działka nr 292/8, KM 62, obręb Gdynia.

Opis:

Remont kolektorów: ściekowego + przelewowego. Usuniecie osadów naniesionych przez ścieki kanalizacyjne. Wymiana pomp ściekowych, orurowania, osprzętu hydraulicznego i okablowania w kolektorze. Wymiana szafy sterowniczej.

Kalkulacja kosztów:

1. Pompy ściekowe 2 szt. - 17 220,00 zł. 2. Szafa sterownicza - 4305,00 zł. 3. Osprzęt hydrauliczny wraz z montażem i czyszczeniem istniejącej infrastruktury - 14 200,00 zł.