Remont nawierzchni ulicy Nad Potokiem od skrzyżowania z ul. Źródło Marii do istniejącej nawierzchni z kostki betonowej – BO Gdynia

Remont nawierzchni ulicy Nad Potokiem od skrzyżowania z ul. Źródło Marii do istniejącej nawierzchni z kostki betonowej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Remont nawierzchni ulicy Nad Potokiem od skrzyżowania z ul. Źródło Marii do istniejącej nawierzchni z kostki betonowej

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Mariusz Pająk

E-mail: pajak.mariusz@gmail.com

Telefon: 601634224

ID projektu:

2016/202

Status

Odrzucony

Lokalizacja projektu:

Remont nawierzchni ul. Nad Potokiem od skrzyżowania z ul. Źródło Marii do istniejącej nawierzchni z kostki betonowej na wysokości budynku nr 5. Właściciel terenu: Gmina Miasta Gdynia Dz. nr 1863, obręb 0027 Wielki Kack o powierzchni 650 m2 – poprzedni nr 360/19, KM WK 23

Opis:

Projekt ma polegać na rozbiórce resztek starej nawierzchni bitumicznej i wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm i położenie na bokach ulicy krawężników.

Szacunkowa łączna wartość projektu

160000 zł

Kalkulacja kosztów:

1. Dokumentacja projektowa 30 000,00 zł 2. Wykonanie 1 m2 nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm z rozbiórką starej nawierzchni bitumicznej koszt brutto 254,52 zł, jezdnia o szerokości 7 m i długość 65 m 55 m2 x 254,52 zł = 115 803,60 zł 3.Wykonanie 1 mb krawężnika betonowego brutto 106,65 zł ułożenie obustronnie krawężnika 2 x 65 mb 130 mb x 106,65 zł = 13 864,50 zł RAZEM: 159 668,10 zł

Załączniki