Remont nawierzchni jezdni ul. Necla – etap I – BO Gdynia

Remont nawierzchni jezdni ul. Necla – etap I

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Remont nawierzchni jezdni ul. Necla – etap I

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2015/390
Dzielnica
Kamienna Góra
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2015

Lokalizacja projektu:

ul. Augustyna Necla, od skrzyżowania z ul. Legionów, w kierunku ul. Fredry, na długości ok. 30 metrów (pierwszy etap).

Opis:

Wymiana zużytej dziurawej nawierzchni (stare płyty betonowe tzw. trelinka) na nową nawierzchnię bitumiczną, na długości ok. 30 metrów, wraz z wymianą kanalizacji deszczowej, wpustów i krawężników wraz z opaską po lewej stronie, które znajdują się na tym odcinku. To pierwszy etap remontu, ponieważ ograniczony budżet przypadający na dzielnicę pozwala na remont jedynie odcinka ok. 30 ul. Necla. Ale w następnych etapach koniecznie należy wyremontować całą drogę.

Kalkulacja kosztów:

Roboty kanalizacyjne: Na długości 32 metrów od ulicy Legionów jest kanał deszczowy który wymaga przeprowadzenia remontu koszt 1000,00zł za mb(obejmuje wymianę kanału i studni) tj 32x1000,00=32 000,00zł Z uwagi na brak odwodnienia ulicy należy ująć umieszczenie dwóch wpustów ulicznych wraz z przykanalikami koszt 4000,00 szt. cena 2x4000,00= 8 000,00zł Suma robót kanalizacyjnych 40 000,00zł Roboty drogowe technologia: Z uwagi na niweletę jezdni należy rozebrać istniejącą nawierzchnię z Trylinki przegłębić koryto jezdni średnio o 20cm, ułożyć kruszywo łamane gr 25cm, warstwy bitumiczne gr 9-10cm i wymienić krawężnik wraz z opaską po lewej stronie. Prace związane z rozbiórką, wykopem i ułożeniem kruszywa łamanego jest to koszt szacunkowo 150zł za m2. Koszt wymiany krawężnika i opaski jest to 150zł za mb. Koszt ułożenia warstw bitumicznych koszt 127,77zł/m2. W związku z powyższym koszt ułożenia warstw bitumicznych wraz z podbudową na szerokości jezdni 5,2 za 1mb wynosi: 150zł (opaska z krawężnikiem) + 780zł (rozbiórki, koryto, podbudowa) + 664,40zł (warstwy bitumiczne) = 1594,4 zł/mb. Z uwagi na środki przeznaczone dla dzielnicy Kamienna Góra (tj. 88 094,00 zł) i po odjęciu prac związanych z remontem kanału (88 094,00-40 000,00=48 094,00) na prace drogowe pozostaje 48 094,00/1594,4(cena mb) można wykonać około 30mb remontu jezdni. Koszt robót remontowych na przedmiotowym odcinku ul. Necla wynosi: 87 922,00zł. Mamy nadzieję, że w przyszłorocznym budżecie Miasta znajdzie się więcej środków na dalsze etapy tej ulicy.

Szacunkowa łączna wartość projektu

87922 zł

Załączniki