Remont nawierzchni drogi dojazdowej, przeciwpożarowej do publicznego Przedszkola nr 28 w Gdyni przy ul. Narcyzowej 3 – BO Gdynia

Remont nawierzchni drogi dojazdowej, przeciwpożarowej do publicznego Przedszkola nr 28 w Gdyni przy ul. Narcyzowej 3

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Remont nawierzchni drogi dojazdowej, przeciwpożarowej do publicznego Przedszkola nr 28 w Gdyni przy ul. Narcyzowej 3

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Maciej Laszkiewicz

E-mail: laszkiewicz.maciej@wp.pl

ID projektu:

2016/216

Status

Odrzucony

Lokalizacja projektu:

Remont nawierzchni (110 m2) drogi dojazdowej, przeciwpożarowej do publicznego Przedszkola nr 28 w Gdyni przy ul. Narcyzowej 3. Działka numer 112/30. Wjazd na teren przedszkola od ul. Narcyzowej.

Opis:

Remont nawierzchni (110 m2) drogi dojazdowej, przeciwpożarowej do publicznego Przedszkola nr 28 w Gdyni przy ul. Narcyzowej 3. Stan nawierzchni uniemożliwia w praktyce wjazd pojazdów na teren przedszkola, gdyż grozi ich uszkodzeniem – widoczny garb i koleiny. Droga wymaga całkowitej wymiany nawierzchni na nową. Zakres prac Remont nawierzchni (110 m2) drogi dojazdowej, przeciwpożarowej do publicznego Przedszkola nr 28 w Gdyni przy ul. Narcyzowej 3 związany będzie z następującymi kosztami: 1. Rozebranie krawężników betonowych 15 x3 0 cm na podsypce cementowo-piaskowej, obmiar 80 m2 2. Rozebranie ław pod krawężniki z betonu, obmiar 1,35 m3 3. Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełmnieniem spoin zaprawą cementową, obmiar 110 m2 4. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, obmiar 22 900 m3 5. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników na głębokość 20 cm, obmiar 110 m2 6. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20 x 20 cm, obmiar 80 m 7. Ława pod krawężniki betonowa z oporem, obmiar 3,2 m3 8. Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, obmiar 80 m 9. Podbudowa betonowa bez dylatacji – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm, obmiar 110 m2 10. Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu, obmiar 110 m2 11. Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – za każdy dalszy 1 cmn grubość warstwy po zagęszczeniu, obmiar 220 m2 12. Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm – 21-50 elementów/m2, obmiar 110 m2

Szacunkowa łączna wartość projektu

21004 zł

Kalkulacja kosztów:

Remont nawierzchni (110 m2) drogi dojazdowej, przeciwpożarowej do publicznego Przedszkola nr 28 w Gdyni przy ul. Narcyzowej 3 związany będzie z następującymi kosztami wynikającymi ze wstępnej ekspertyzy: 1. Rozebranie krawężników betonowych 15 x3 0 cm na podsypce cementowo-piaskowej, obmiar 80 m2, koszt bezpośredni 259,76 zł 2. Rozebranie ław pod krawężniki z betonu, obmiar 1,35 m3, koszt bezpośredni 239,62 zł 3. Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, obmiar 110 m2, koszt bezpośredni 635,36 zł 4. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, obmiar 22 900 m3, koszt bezpośredni 790,97 zł 5. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników na głębokość 20 cm, obmiar 110 m2, koszt bezpośredni 135,08 zł 6. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20 x 20 cm, obmiar 80 m, koszt bezpośredni 190,40 zł 7. Ława pod krawężniki betonowa z oporem, obmiar 3,2 m3, koszt bezpośredni 1161,09 zł 8. Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, obmiar 80 m, koszt bezpośredni 1279,76 zł 9. Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm, obmiar 110 m2, koszt bezpośredni 3426,28 zł 10. Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu, obmiar 110 m2, koszt bezpośredni 789,25 zł 11. Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu, obmiar 220 m2, koszt bezpośredni 494,12 zł 12. Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m2, obmiar 110 m2, koszt bezpośredni 4278,89 zł Razem koszty bezpośrednie: 13 680,58 zł Koszty pośrednie + zysk: 3402,52 zł Podatek VAT: 3927,73 zł RAZEM: 21 004,83 zł

Załączniki