Remont ciągu pieszego wraz z likwidacją schodów – BO Gdynia

Remont ciągu pieszego wraz z likwidacją schodów

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Remont ciągu pieszego wraz z likwidacją schodów

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

E-mail: jarsok@wp.pl

ID projektu:

2015/348

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Chodnik mieści się wzdłuż bloku przy ulicy Unruga 72. W Załączniku 1 pokazano szczegółową mapkę wraz z zaznaczeniem całego odcinka.

Opis:

Projekt polega na wymianie zużytej i miejscami mocno pofałdowanej nawierzchni chodnika oraz likwidacji kłopotliwych dla przechodniów, wózków oraz rowerzystów schodów w centralnej części chodnika. Schody te należy zastąpić łagodnym przejściem między poziomami gruntu płaskim chodnikiem o nachyleniu poniżej 6%.

Szacunkowa łączna wartość projektu

37471.20 zł

Kalkulacja kosztów:

Wymiana nawierzchni ciągu pieszego o szerokości około 1.5 metra wraz z obrzeżami po obu stronach: 65 metrów x 576.48 zł brutto = 37 471.20 zł brutto.

Załączniki