Remont chodnika wzdłuż posesji Unruga 122 do zjazdu do drogi publicznej – BO Gdynia

Remont chodnika wzdłuż posesji Unruga 122 do zjazdu do drogi publicznej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Remont chodnika wzdłuż posesji Unruga 122 do zjazdu do drogi publicznej

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2015/356
Dzielnica
Pogórze
Autor projektu
Krzysztof Chachulski
E-mail
tnauta@gd.onet.pl
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2015

Lokalizacja projektu:

Obręb Gdynia KM-PG 13, działki 957, 959/4, 959/5, własność RSM im. Kom. Paryskiej, działki: 837/1własność gmina Gdynia. mapa w załączeniu.

Opis:

Wymiana całej szerokości (3 m) nawierzchni chodnika ograniczonego z jednej strony krawężnikiem z drugiej obrzeżem do szerokości 1,5m z rozbiórką chodnika starego i uzupełnieniem nawierzchnią jezdni z kostki betonowej.

Kalkulacja kosztów:

1.Wykonanie 70mb chodnika szerokości 1,5m ograniczonego z jednej strony krawężnikiem z drugiej obrzeżem z rozbiórką chodnika starego (poz. 7 wykazu wskaźników cenotwórczych ZDiZ Gdynia 543,65 zł. za 1 mb) Koszt całkowity 38 055,50 zł 2.Wykonanie 12 mb chodnika szerokości 3m ograniczonego obrzeżami z rozbiórką chodnika starego. (poz. 5 wykazu wskaźników cenotwórczych ZDiZ Gdynia 458,42 zł za 1 mb szerokości 1,5 m) Koszt całkowity 11 002,08 zł 3.Wykonanie regulacji urządzeń: a) Studni technicznych szt. 4 x 526,05 b) Kratek ulicznych szt. 2 x 292,15 (poz. 17 i 18 wykazu wskaźników cenotwórczych ZDiZ Gdynia ) Koszt całkowity 2 688,50 zł 4.Wykonanie 105m2 nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr 8cm z rozbiórką starej (poz. 11 wykazu wskaźników cenotwórczych ZDiZ Gdynia 254,52 zł za 1 m2 ) Koszt całkowity 26 724,60 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

78470.68 zł

Załączniki