Remont chodnika przy ul. Tulipanowej – BO Gdynia

Remont chodnika przy ul. Tulipanowej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Remont chodnika przy ul. Tulipanowej

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2018/332
Dzielnica
Witomino Leśniczówka
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2018

Lokalizacja projektu:

Ul. Tulipanowa jest ulicą prostopadłą do ulicy Wąskiej. Brak drugiego wyjazdu. Tulipanowa jest ulicą „ślepą”.

Opis:

Obecnie ul. Tulipanowa posiada nierówną nawierzchnię, która powstała w latach 70., podczas budowy osiedla. Nawierzchnia z płyt drogowych wymaga remontu jezdni oraz chodnika. Ze względu na zbyt wysokie koszty kompleksowej naprawy – projekt zakłada tylko remont chodnika w ciągu ul. Tulipanowej na odcinku od ul. Mirtowej do ul. Rezedowej na długości ok. 90 mb. Przyjęto wymianę krawężnika, rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika, korytowanie, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z kostki betonowej.

Kalkulacja kosztów:

Remont chodnika w ciągu ul. Tulipanowej na dł. ok. 90 mb (wymiana krawężnika, rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika, korytowanie, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z kostki betonowej)55000

Szacunkowa łączna wartość projektu

55000 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki