Remont chodnika przy ul. Błękitnej, wzdłuż posesji od nr 6 do nr 36 – BO Gdynia

Remont chodnika przy ul. Błękitnej, wzdłuż posesji od nr 6 do nr 36

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Remont chodnika przy ul. Błękitnej, wzdłuż posesji od nr 6 do nr 36

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

E-mail: brunonzaborowski@wp.pl

ID projektu:

2017/225

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Chodnik od jezdni do pasa zieleni stycznej z działką o szer 1,8 mb lub dł. 200 mb. We wjazdach na posesję szer. chodnika 3 mb, długość 4 mb. Właściciel działki - Gmina Miasta Gdynia. Działki nr 852, 855, 860 - obręb 0021

Opis:

Remont chodnika na ul. Błękitnej dł. 200 mb od ul. Zielonej. Przewiduje się rozbiórkę i remont chodnika jako I etap. W kolejnym etapie planowany jest remont nawierzchni z progami zwalniającymi

Szacunkowa łączna wartość projektu

132338 zł

Kalkulacja kosztów:

200 x 661,69 = 132338 zł

Razem: 132338 zł

Załączniki