Remont chodnika od ul. Unruga 92 do przystanku autobusowego Podgórska – BO Gdynia

Remont chodnika od ul. Unruga 92 do przystanku autobusowego Podgórska

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Remont chodnika od ul. Unruga 92 do przystanku autobusowego Podgórska

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

E-mail: ewa.butkiewicz@vp.pl

ID projektu:

2015/300

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Obręb Gdynia KM-PG 15, działka 965/20 własność RSM im. Komuny Paryskiej, działki: 965/13, 966/7, 967/1, 981/10, własność gminy Gdynia. Mapa w załączeniu.

Opis:

Remont: Wymiana całej szerokości nawierzchni chodnika wraz z obrzeżami na nowe elementy. Średnia szerokość chodnika 2 m długość 40 mb.

Szacunkowa łączna wartość projektu

23059.20 zł

Kalkulacja kosztów:

Wykonanie 40 mb chodnika szerokości 2m ograniczonego obrzeżami z rozbiórką chodnika starego - 23 059,20 zł.

Załączniki