Remont alei 17 Grudnia. Fragment od ul. Batorego do ul. Armii Krajowej – BO Gdynia

Remont alei 17 Grudnia. Fragment od ul. Batorego do ul. Armii Krajowej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Remont alei 17 Grudnia. Fragment od ul. Batorego do ul. Armii Krajowej

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Śródmieście
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Odcinek od ul. Batorego do ul. Armii Krajowej

Opis:

Gruntownemu remontowi zostanie poddany odcinek od ul. Batorego do ul. Armii Krajowej – to pierwszy krok na rzecz przywrócenia świetności temu terenowi.
Aleja jest popularną trasą pieszą prowadzącą na Dworzec SKM i PKP, w związku z czym planujemy położenie nowej nawierzchni mineralnej ułatwiającej sprawne poruszanie się pieszych na tym odcinku i ustawienie małej architektury – ławek i śmietników. W związku z planowaną wycinką 85 drzew przez PKP wzdłuż torów, pragniemy stworzyć teren jak najbardziej zielony i przyjazny mieszkańcom poprzez nowe nasadzenia zieleni, t.j. drzewa, średnie i duże krzewy i byliny. Ponadto chcemy zlikwidować niebezpieczne schody na wysokości ul. Armii Krajowej, wyrównać teren i stworzyć w tym miejscu zieloną strefę rekreacyjną, idealną do wypoczynku.
Planujemy również poprowadzenie pochylni z poręczą, która ułatwi wejście na alejki od ulicy Armii Krajowej. Nie zabraknie też tablicy upamiętniającej wydarzenia grudniowe, których Aleja 17 Grudnia była świadkiem przeszło pół wieku temu.
Realizacja zadania uzależniona jest od wykonania dokumentacji projektowej, którą zgodnie z uzyskaną wiedzą niezależnie zleca Wydział Ogrodnika Miasta.

Kalkulacja kosztów:

Nawierzchnia Alei – 126 metrów długości x 4 szerokości x 300 zł/m2. Obrzeża betonowe przy ścieżkach – 126 x 2 x 50 zł/mb. 163800
Stworzenie pochylni do Alei 17 Grudnia od strony ul. Armii Krajowej – roboty ziemne, poręcze 80000
Oświetlenie – roboty ziemne: wykopy, zasypka i inne – 126 metrów x 120 zł za mb. Przestawienie 3 latarń – 3 sztuki x 1000 zł. 18120
Wywóz gruzu i kamieni (0,5 m3 – 1 tona) – 200 zł za t. 2x 200 zł. 400
Ziemia do kształtowania terenu + rozplantowanie 180 zł za m3. 4x 180 zł 720
Ławka stalowo-drewniana z oparciem i podłokietnikami (deski z drewna egzotycznego) – 5 sztuk x 2000 zł 10000
Kosz na śmieci metalowy z daszkiem – 3 sztuk x 1500 zł. 4500
Tablica informacyjna dotycząca historii Alei 17 Grudnia – 1 sztuka x 1000 zł 1000
Przygotowanie tekstów i zdjęć dotyczących historii Alei 17 Grudnia do tablicy – 1500 zł 1500
Tablica informacyjna o realizacji z funduszy Budżetu Obywatelskiego – 1 sztuka x 1000 zł 1000
Projekt dokumentacji projektowej w związku z przestawieniem latarni 5000
Sadzenie drzew, dużych krzewów, krzewów średniej wielkości i bylin oraz założenie trawnika z siewu 56951

Szacunkowa łączna wartość projektu

342991 zł

Załączniki