Rekreacyjny teren zielony z rozwiązaniami małej retencji powierzchniowej w miejscu ruin po dawnych basenach na Polance Redłowskiej – BO Gdynia

Rekreacyjny teren zielony z rozwiązaniami małej retencji powierzchniowej w miejscu ruin po dawnych basenach na Polance Redłowskiej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Rekreacyjny teren zielony z rozwiązaniami małej retencji powierzchniowej w miejscu ruin po dawnych basenach na Polance Redłowskiej

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2022/OGM/0001
Dzielnica
Ogólnomiejski
Autor projektu
Anna Koleśnik
E-mail
anna-kloskowska@wp.pl
Status:
Odrzucony
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2022

Lokalizacja projektu:

Teren po dawnych basenach na Polance Redłowskiej, oznaczony w planie miejscowym numerem 31

Opis:

Projekt obejmuje:

– wybranie i wywóz gruzu w najkorzystniejszych miejscach wynikających z opracowanego modelu hydrologicznego;
– demontaż ceglanego płotu, słupków ogrodzeniowych, siatki ogrodzeniowej i wywóz odpadów;
– niezbędne dla realizacji projektu oczyszczenie terenu z samosiewów o średnicy pnia do 3 cm, bez wycinki drzew i krzewów;
– wykonanie niecki bioretencyjnej w miejscu obniżenia terenu – zagłębienia po basenie dla dzieci (https://sendzimir.org.pl/wp-content/uploads/2021/07/NBS1_1_2_Niecki-bioretencyjne.pdf), z drewnianą kładką umożliwiającą dostęp dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, funkcją niecki jest opóźnienie odpływu wody ze zlewni do zatoki w razie nawalnych deszczy i odciążenie kanalizacji deszczowej;
– wykonanie analizy środowiskowo-hydrologicznej jako cegiełki do Systemu Przyrodniczego miasta Gdyni;
– opracowanie modelu hydrologiczno-hydraulicznego (dla tego terenu zlewnia ma 7 ha);
– wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
– pielęgnacja i ekspozycja 3 drzew iglastych nasadzonych przy dawnym basenie, pod nimi (w cieniu) zlokalizowanie poidełka i tablic z ostatnich pozycji;
– niwelacja terenu, nawiezienie gleby pod trawniki;
– ogród deszczowy – rodzime gatunki roślin dobrane w wyniku analizy środowiskowej;
– założenie trawników kształtem nawiązujących do historii tego miejsca – zespołu otwartych basenów miejskich;
– mini-poidełko dla ludzi i psów (z wykorzystaniem istniejącej sieci wodociągowej);
– tablice informacyjne o historii miejsca (o budowie basenów, historii społecznej) i roli wody w mieście (retencja, zmiany klimatu).

Brak małej architektury i wyznaczonych ciągów pieszych jest zamierzony ze względu na potrzebę zachowania swobody w wyborze aktywności (duży trawnik może spełniać wiele funkcji, w zależności od potrzeb, pory dnia czy roku).

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
wybranie i wywóz gruzu (według miejskiej wyceny projektu inwestycyjnego rady dzielnicy - kwota uśredniona)75000 zł
demontaż ceglanego płotu, słupków ogrodzeniowych, siatki ogrodzeniowej i wywóz odpadów (wg projektu BO po weryfikacji (RED/0020))16000 zł
usunięcie samosiewów o średnicy pnia do 3 cm - wg projektu BO po weryfikacji (RED/0020)900 zł
niecka retencyjna w miejscu obniżenia terenu po małym basenie, z drewnianą kładką - pożądane uzyskanie pojemności będzie wynikało z modelu hydrologiczno-hydraulicznego dla zlewni: 1000 zł na 1 m3 (w Gdańsku)90000 zł
analiza środowiskowo-hydrologiczna5000 zł
opracowanie modelu hydrologiczno-hydraulicznego - uśredniony koszt na podstawie modeli realizowanych w Gdańsku10000 zł
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej3000 zł
niwelacja terenu nawiezienie gleby - wg projektu BO po weryfikacji (RED/0020)40000 zł
pielęgnacja i ekspozycja 3 drzew iglastych nasadzonych przy dawnym basenie - wg projektu BO po weryfikacji (RED/0020)3000 zł
ogród deszczowy - uśredniony koszt na podstawie małych ogrodów deszczowych realizowanych w Gdańsku150000 zł
założenie trawników50000 zł
poidełko dla ludzi i zwierząt7000 zł
tablice informacyjne5000 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

454900 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki