Rekreacyjno–estetyczne zagospodarowanie skarpy przy ul. Wielkopolskiej – BO Gdynia

Rekreacyjno–estetyczne zagospodarowanie skarpy przy ul. Wielkopolskiej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Rekreacyjno–estetyczne zagospodarowanie skarpy przy ul. Wielkopolskiej

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2022/MAK/0009
Dzielnica
Mały Kack
E-mail
fundacja@podarujusmiech.org
Telefon
502384353
Status:
Odrzucony
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2022

Lokalizacja projektu:

Koncepcja projektowa zagospodarowania terenu w Gdyni przy ulicy Płockiej 5A,działki numer :1669,1671,1667,1668,1673.

Opis:

STAN ISTNIEJĄCY
Teren opracowania znajduje się w dzielnicy Mały Kack w Gdyni, na osiedlu mieszkalnym, wśród zabudowań domów jednorodzinnych. Zlokalizowany jest przy jednym z główniejszych skrzyżowań w Gdyni w sąsiedztwie przystanków komunikacji miejskiej.
Granica południowo-wschodnia posiada otwarty dostęp od strony ul. Wielkopolskiej- głównej arterii.
W chwili obecnej teren opracowania jest porośnięty krzewami oraz zadarniony. Roślinność jest zaniedbana i przerośnięta przez chwasty. Posiada słabe walory estetyczne, wpływające również na otoczenie, a możliwości terenu nie są wykorzystane.
STUDIUM PROJEKTOWE
Koncepcja projektowa przewiduje zagospodarowanie trudnych terenów ,których walory estetyczne nie są atrakcyjne. Ma na celu poprawę wyglądu, zaadaptowanie trudno dostępnej działki oraz stworzenie możliwości rekreacyjnych dla okolicznych mieszkańców i nie tylko w myśl zasady „sport to zdrowie” .
Projekt ma na celu promocję zdrowego trybu życia oraz zachęcenie okolicznych mieszkańców i przechodniów do aktywności fizycznej. Stworzy ku temu odpowiednie możliwości, aranżując w terenie zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń. Teren tworzy również możliwość spędzania czasu oraz rekreacji dla najmłodszych jak również starszych użytkowników.
UZASADNIENIE WYBORU CELU
Aktywność fizyczna jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju oraz zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego ludzi w każdym wieku:
– jest korzystną przeciwwagą dla obciążenia pracą umysłową, nadmiarem stresów lub jednostronnym wysiłkiem fizycznym,
– zapobiega występowaniu zaburzeń i chorób układu ruchu, otyłości, zmniejsza ryzyko rozwoju chorób na tle miażdżycy i stanów je poprzedzających,
– odgrywa ważną rolę w zapobieganiu patologii społecznej, zwłaszcza wśród młodzieży,
– jest ważnym elementem terapii różnych chorób i pomaga osobom niepełnosprawnym w powrocie do normalnego życia,
– może być źródłem sukcesów i radości.
OCZEKIWANE KORZYŚCI ZDROWOTNE
1.Zwiększenie sprawności i wydolności fizycznej oraz psychicznej ludności.
2.Zmniejszenie rozpowszechniania zaburzeń psychosomatycznych, otyłości, chorób układu ruchu, krążenia oraz patologii społecznej.

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
Zerwanie darniny/równanie terenu/karczowanie/formowanie skarpy/wywóz odpadów zielonych39200 zł
Plantowanie czarnoziemu3100 zł
Położenie obrzeży ekobord3400 zł
Sadzenie roślin wraz z podłożem57600 zł
Rozłożenie agrotkaniny 100g/m5300 zł
Wykonanie trawnika z rolki7800 zł
System automatycznego nawadniania w ograniczeniu do linii kroplującej10000 zł
Instalacja oświetlenia7500 zł
Murki oporowe/gabion z wypełnieniem17800 zł
Schody z gotowych stopnic24000 zł
Montaż małej architektury(urządzenia fitness i szachy, kaskada, gra w klasy)61500 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

237200 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki