Reflektorem w mrok! – budowa dodatkowego oświetlenia wzdłuż dojścia do PKM i ulicy Nowodworcowej – BO Gdynia

Reflektorem w mrok! – budowa dodatkowego oświetlenia wzdłuż dojścia do PKM i ulicy Nowodworcowej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Reflektorem w mrok! – budowa dodatkowego oświetlenia wzdłuż dojścia do PKM i ulicy Nowodworcowej

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2016/320
Dzielnica
Wielki Kack
Status:
Wycofany przez autora
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2016

Lokalizacja projektu:

Ulica Nowodworcowa, za dworcem PKP Działki miejskie: 191/3, 161/2 (obr. WK, ark. 5)

Opis:

PROBLEM: W chwili obecnej mieszkańcy Wielkiego Kacka wysiadający na stacji kolejowej z pociągów PKM są całkowicie pozbawieni bezpiecznej drogi do domów – wieczorami ulica tonie w ciemnościach. Brak oświetlenia skutecznie zniechęca pasażerów do korzystania z PKM (dowodem tego są cięcia w kursowaniu wdrożone w maju i planowane w grudniu). Brak oświetlenia jest tym bardziej problematyczny, jeśli weźmie się pod uwagę, że ulica Nowodworcowa jest całkowicie pozbawiona chodników. CEL PROJEKTU: Celem projektu jest zaradzenie tej sytuacji i oświetlenie ulicy kolejnymi latarniami. Wbrew powszechnie powielanej opinii ulica Nowodworcowa nie jest dojściem tymczasowym do stacji, gdyż po budowie stacji PKM Karwiny mieszkańcy Wielkiego Kacka i tak będą musieli dojść bezpiecznie do kolei i autobusu w nowej lokalizacji. Nie bez znaczenia jest także fakt, że ulica Nowodworcowa to droga do szkoły podstawowej dla dzieci mieszkających na końcu ulicy przy Wielkopolskiej. Realizacja oświetlenia ze środków BO pozwoli także na zmniejszenie kosztów całkowitej przebudowy ulicy, a przez to zwiększy szanse jej rozpoczęcia. Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa bezpieczeństwa najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego – pieszych. DZIAŁANIE: W ramach projektu zakłada się ustawienie dodatkowych 8 latarni wzdłuż ulicy Nowodworcowej – od dworca do końca terenów należących do miasta. Oprócz tego w ramach projektu zostanie wykonana niezbędna dokumentacja techniczna oraz niezbędne przyłącza i uziemienia. EFEKTY: Zakłada się, że projekt jest częścią większej całości polegającej na stopniowym cywilizowaniu ulicy Nowodworcowej. W chwili obecnej jest ona ciemna, a przez to niebezpieczna dla pieszych, co przekłada się na częsty wybór samochodu jako środka transportu na niewielkie odległości (np. 700 metrów). Warto zwrócić uwagę, że na jednym końcu ulicy będzie stacja SKM, zaś na drugim końcu ulicy znajduje się szkoła. Do obu tych lokalizacji należy chodzić piechotą – dzisiaj jest to niebezpieczne i niewygodne. W przyszłości, kiedy miasto przejmie kolejne tereny pod drogą (procedury trwają) zostaną dobudowane brakujące latarnie. Docelowy efekt pozwoli na osiągnięcie NORMALNEJ SYTUACJI, tj. istnienia oświetlenia na całej długości ulicy Nowodworcowej.

Kalkulacja kosztów:

ORIENTACYJNE KOSZTY REALIZACJI UZGODNIONE Z WYDZIAŁEM INWESTYCJI UM GDYNIA: Oświetlenie - 8 lamp = 29 000 zł Kanalizacja kablowa = 3000 zł Roboty ziemne w tym wykopy i zasypka = 14 000 zł Roboty kablowe - układanie kabla energetycznego, montaż osprzętu kablowego = 7000 zł Uziemienia = 300 zł Badania i pomiary = 500 zł Projekt = 10 000 zł Uzyskanie zgody na odstępstwo od warunków usytuowania budowli i wykonywania robót - w myśl ustawy o transporcie kolejowym = 6000 zł Dodatkowe koszty związane z dokumentacją formalno-techniczną ok. 4700 zł RAZEM = 75 000 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

75000 zł

Mapa Lokalizacji