Ratunek przed wyschnięciem mokradła miejskiego „Turzycowe błoto”, poprzez przebudowę/budowę 5 studzienek kanalizacji deszczowej z osadnikami czyszczącymi w ciągu ul. Migdałowej. – BO Gdynia

Ratunek przed wyschnięciem mokradła miejskiego „Turzycowe błoto”, poprzez przebudowę/budowę 5 studzienek kanalizacji deszczowej z osadnikami czyszczącymi w ciągu ul. Migdałowej.

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Ratunek przed wyschnięciem mokradła miejskiego „Turzycowe błoto”, poprzez przebudowę/budowę 5 studzienek kanalizacji deszczowej z osadnikami czyszczącymi w ciągu ul. Migdałowej.

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Dąbrowa
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

ul. Migdałowa - od skrzyżowania z ul. Macierzanki, do skrzyżowania z ul. Truskawkową oraz dz.707/3 (użytek ekologiczny jako odbiorca wód)

Opis:

Projekt polega na przebudowie 3 i budowie 2 studzienek kanalizacyjnych w ciągu ul. Migdałowej. Studnie te będą pogłębione do poziomu poniżej kolektora zbiorczego i poprzez układ drenażowy odprowadzą wodę do urządzenia filtrująco-czyszczącego składającego się z następujących elementów:
-separator
-piaskownik
-odstojnik/filtr

Po wstępnym oczyszczeniu woda deszczowa zostanie skierowana siłą grawitacji poprzez rury drenażowe na teren mokradła, gdzie siłami natury zostanie poddana naturalnym procesom oczyszczającym.

Kalkulacja kosztów:

Projekt techniczny 30000
Studzienki kanalizacyjne (5 szt, 2000 zł każda) 10000
Separator 40000
Piaskownik 44000
Odstojnik/filtr 30000
Drenaż 40000
Przebudowa instalacji w pobliżu mokradła 100000
operat wodnoprawny 20000
zastawka na wyclocie rowu stabilizująca poziom wody na mokradle 5000

Szacunkowa łączna wartość projektu

319000 zł

Załączniki