Ratujmy przejście między Płytą Redłowską a Polanką Redłowską – etap I – Remont i Zabezpieczenie – BO Gdynia

Ratujmy przejście między Płytą Redłowską a Polanką Redłowską – etap I – Remont i Zabezpieczenie

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Ratujmy przejście między Płytą Redłowską a Polanką Redłowską – etap I – Remont i Zabezpieczenie

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2017/191
Dzielnica
Redłowo
Autor projektu
Tadeusz Szczyptański
E-mail
captain.tadeusz@gmail.com
Telefon
607 252 018
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2017

Lokalizacja projektu:

Działania będą prowadzone w okolicy ulicy Orląt Lwowskich, dzielnica Redłowo -działka 1208/5 – obręb 0025 Redłowo – prace przy przejściu leśnym – własność gminna -działka 1178 – obręb 0025 Redłowo ul. Orląt Lwowskich – dzierżawa gminna – prace remontowe przepompowni ścieków deszczowych i kanalizacyjnych użytkowanej przez gminę i mieszkańców dzielnicy Redłowo (mapa w załączeniu)

Opis:

Przejście z Płyty Redłowskiej do Polanki Redłowskiej – ścieżka zdrowia, łącznik naszej dzielnicy z Zatoką Gdańską i Bulwarem Nadmorskim znajduje się w opłakanym stanie. Kolejne intensywne deszcze podmywają i niszczą w/wym. drogę, którą codziennie przechodzi wielu turystów polskich i zagranicznych z cumujących w Gdyni statków pasażerskich oraz lokalnych mieszkańców. Wymieniona droga, zwłaszcza w górnym odcinku wymaga zabezpieczenia skarpy, przebudowania odwodnienia i systemu odprowadzania wód deszczowych z przyległych ulic, które znajdują się powyżej trasy.

Obecnie trasa ta jest mocno zniszczona, wyrwy w nawierzchni utrudniają lub wręcz uniemożliwiają spacer osobom o specjalnych potrzebach ruchowych: osobom starszym, niepełnosprawnym, na rowerach oraz osobom z wózkami dziecięcymi. Okresowo przejście było już zamykane, ze względu na podmycia po większych deszczach, które niszczą nawierzchnię i całą skarpę. Doraźne prace naprawcze przynoszą krótkotrwałe efekty.

Projekt przewiduje w pierwszym etapie realizację najbardziej potrzebnych prac, które zabezpieczą istnienie wym. drogi. Obecnie po większej ulewie może ona spłynąć na dół do wąwozu po większym deszczu. Na prace te składa się remont systemu przepompowni przy ul. Orląt Lwowskich powyżej drogi, umocnienie skarp i wymiana odwodnienia liniowego. Powyższe prace będą służyć ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska i ochronie wód Zatoki Gdańskiej. Planuje się, że ułożona zostanie nowa nawierzchnia żwirowa tak, by wyremontowana droga miała 4 metry szerokości i była dogodna także dla rowerów.

Uważamy, że nie ma nikogo w dzielnicy, kto by wymienioną drogę (ścieżkę zdrowia) nie chodził z Płyty na Polankę Redłowską. Nie wyobrażamy sobie, by przejście to miałoby zniknąć. Mimo, że na uboczu, to jest to projekt dla całej dzielnicy Redłowo ! Dlatego zachęcamy do głosowania!

Kalkulacja kosztów:

1. Wykonanie nowej nawierzchni ścieżki o szerokości 4 metrów na odcinku ul. Orląt Lwowskich do granicy rezerwatu Kępa Redłowska (170 metrów) wraz z umocnieniem skarpy przy wąwozie. 54 600,00zł

2. Dokumentacja projektowa prac budowlanych. 10 000,00zł

3. Wykonanie nowego odwodnienia liniowego i zabezpieczenie skarpy na odcinku ścieżki zdrowia o szerokości 4 metrów od ul. Orląt Lwowskich do granicy rezerwatu Kępa Redłowska. 18 000,00zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

82600 zł

Mapa Lokalizacji