RATOWANIE 85 letnich DRZEW GŁOGÓW przeznaczonych do wycięcia, będących częścią historycznej alei głogów rodzaju Pauls Scartet przy ul. Mściwoja 9 – BO Gdynia

RATOWANIE 85 letnich DRZEW GŁOGÓW przeznaczonych do wycięcia, będących częścią historycznej alei głogów rodzaju Pauls Scartet przy ul. Mściwoja 9

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie RATOWANIE 85 letnich DRZEW GŁOGÓW przeznaczonych do wycięcia, będących częścią historycznej alei głogów rodzaju Pauls Scartet przy ul. Mściwoja 9

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
SRO/0012
Dzielnica
Śródmieście
Autor projektu
Tomasz Grzybowski
E-mail
108@tgstudio.art.pl
Status:
Odrzucony
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2019

Lokalizacja projektu:

Dzielnica Śródmieście / historyczny układ urbanistyczny Gdyni

Opis:

Projekt to ratowanie historycznego drzewostanu Alei głogów przy ul. Mściwoja. Celem projektu jest zabezpieczenie 2 drzew głogów typu Pauls Scartet, które Miasto Gdynia przeznaczyło do wycinki. Ta nieodwracalna wycinka pozbawi symetrii i naturalnego układu Alei 12 historycznych głogów ul. Mściwoja. Drzewa są naturalnym przyjacielem dla każdego mieszkańca w mieście i powodują, iż otoczenie, w którym przebywamy staje się atrakcyjne i harmonijne. Chronią nas także od intensywnego zgiełku ulicznego, co jest szczególnie istotne w centrum miasta.
Dzięki temu projektowi zabezpieczone zostaną przepiękne głogi typu Pauls Scartet, zatrzymana zostanie ich dalsza dewastacja i zachowają potencjał na wykorzystanie ich w przyszłości.
W projekcie przewidziano zabezpieczenie 2 drzew głogów, przy użyciu podpór korespondujących designem do istniejącej infrastruktury ulicy.
Elementy projektu:
– projektu zabezpieczenia i ochrony dwóch drzew,
– projekt podpór stalowych stanowiących ochronę i zabezpieczenie drzew
– wykonanie uzgodnień z Konserwatorem i Plastykiem Miejskim Miasta Gdyni
– wykonanie uzgodnień z właścicielem drzew ZDiZ i biurem Ogrodnika Miasta Gdyni
– instalacja zabezpieczeń

Docelowo drzewa będą elementem innowacyjnej strefy miasta – aleja 12 historycznych drzew głogów stanie się pomnikiem natury będącym częścią projektowanej innowacyjnej strefy we współpracy z Miastem Gdynia i artystami, twórcami, naukowcami innowacyjnej instalacji miejskiej z technologią Smart City. Instalacja będzie interaktywna z urządzeniami mobilnymi i każdy będzie mógł na nią wpływać.

Obecna realizacja projektu jest częścią koncepcji ochrony historycznych drzew głogów będących pomnikiem krajobrazowym Śródmieścia Gdyni poprzez stworzenie interaktywnej instalacji.

Całkowita realizacja koncepcji na ulicy Mściwoja umożliwi w przyszłości:
– zabezpieczenie i monitorowanie procesów życiowych drzew
– uatrakcyjnienie wizualne przestrzeni miejskiej artystyczną formą i designem
– uatrakcyjnienie przestrzeni interaktywnymi elementami dostosowanymi dla dzieci, turystów i mieszkańców.
– promocja idei, wartości, ulicy i Miasta Gdyni
– zwiększenie atrakcyjności ulicy
– promocja wartości Kultury Miasta
– nawiązywanie nowych relacji w przestrzeni miejskiej

Kalkulacja kosztów:

Projekt zabezpieczenia i ochrony dwóch drzew (2000 zł); Projekt podpór stalowych stanowiących ochronę i zabezpieczenie drzew (3500 zł); Wykonanie uzgodnień z Konserwatorem i Plastykiem Miejskim Miasta Gdyni (250 zł); Wykonanie uzgodnień z właścicielem drzew ZDiZ i biurem Ogrodnika Miasta Gdyni (250 zł); Instalacja zabezpieczeń (3850 zł);

Szacunkowa łączna wartość projektu

9850 zł

Załączniki