Rabaty retencyjne na pętlach autobusowych w Gdyni – Dąbrowa, Leszczynki, Pogórze, Pustki Cisowskie-Demptowo, Obłuże, Oksywie, Orłowo – BO Gdynia

Rabaty retencyjne na pętlach autobusowych w Gdyni – Dąbrowa, Leszczynki, Pogórze, Pustki Cisowskie-Demptowo, Obłuże, Oksywie, Orłowo

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Rabaty retencyjne na pętlach autobusowych w Gdyni – Dąbrowa, Leszczynki, Pogórze, Pustki Cisowskie-Demptowo, Obłuże, Oksywie, Orłowo

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2022/OGM/0004
Dzielnica
Ogólnomiejski
Autor projektu
Monika Rak
E-mail
czaprak@gmail.com
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2022

Lokalizacja projektu:

Siedem pętli autobusowych na terenie Gdyni: Pustki Cisowskie (ul. Chabrowa), Grabówek SKM (ul. Zakręt do Oksywia), Obłuże Maciejewicza, Pogórze Górne (ul. Czernickiego), Dąbrowa Miętowa, Oksywie Dickmana, Orłowo SKM Klif.

Opis:

Projekt zakłada zwiększenie potencjału zatrzymywania i magazynowania wody deszczowej na terenach zielonych w obrębie 7 pętli autobusowych/trolejbusowych na terenie Gdyni. Miejsce końcowe postoju autobusów oraz trolejbusów składa się z układu drogowego oraz wysepki, która najczęściej jest terenem zielonym obsianym trawą. Planowane działania obejmują budowę rabat lub niecek retencyjnych na takich wysepkach oraz wykonanie „śluz, tj. wyciętych co 10m przerw w krawężnikach umożliwiających spływ wody deszczowej z jezdni na tereny zielone pętli. Aby tereny zielone mogły przechwytywać wodę opadową z ulic i chodników, muszą być usytuowane
poniżej ciągów komunikacyjnych. Woda odpływa wówczas swobodnie przez obniżenie części krawężnika, które stanowi najprostszą formę odwodnienia ulicy.

Teren zielony zostanie dostosowany do roślinności lubiącej okresowe zalewanie (szczegółowa roślinności zostanie określona na etapie realizacji projektu). Odpowiednie podłoże zapewni dużą chłonności wody deszczowej w okresie wilgotnym i jednocześnie stanie się jej rezerwuarem w okresie suszy. Każda lokalizacja powinna być rozpatrywana indywidualnie zarówno w zakresie projektowania, jak i wyboru zalecanej roślinności – wybrane pętle różnią się dostępną powierzchnią biologicznie czynną i ukształtowaniem.

Planowane działania:
1. Prace przygotowawcze:
a) usunięcie gruzu i resztek budowlanych (jeśli konieczne)
b) usunięcie darni/chwastowiska wraz z wywozem
c) przygotowanie terenu pod obsadzenia roślinności na głębokości 30 cm (ziemia urodzajna z chalcedonitem)
d) warstwa drenażu 10 cm
e) przebudowa krawężników.

2. Nasadzenia roślinności:
a) sadzenie roślin,
b) ściółkowanie korą bez geowłókniny.

3. Pielęgnacja 1-roczna.

Efektem projektu będą zielone obszary, które retencjonują wodę, obniżają lokalnie temperaturę oraz poprawiają estetykę otoczenia pętli autobusowych.

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
projekt 10 tys. zł x 7 lokalizacji70000 zł
wykonanie rabaty lub niecki retencyjnej 260zł/m2 x ok. 3 450 m2 łącznie z roczną pielęgnacją894000 zł
koszty ingerencji w krawężniki (cięcie lub obniżenie)36000 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

1000000 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki