Puchar w biegach dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Wielki Kack – BO Gdynia

Puchar w biegach dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Wielki Kack

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Puchar w biegach dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Wielki Kack

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Adrian Sosnowski

E-mail: adrian@grupatne.pl

ID projektu:

2019/344

Status

Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:

Miasteczko zawodów umiejscowione byłoby na boisku przy szkole, dzieci zaś biegałyby po boisku i terenach zielonych nieopodal.

Opis:

Organizacja Pucharu w biegach dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Wielki Kack, czyli nieodpłatnych biegów z pełnym zaangażowaniem i oprawą na poziome imprezy dla dorosłych, obejmującą obanerowane logiem imprezy barierki na starcie i mecie, wynajętą służbę ochrony, do pilnowania strefy startu, zespół sędziów, bramę startową, liczne windery z logiem imprezy, toalety, nagłośnienie i miasteczko złożone z namiotów przeznaczonych na biuro zawodów i stanowisko z wodą, a także ratownika medycznego, spikera i pełną fotorelację z ujęciem wszystkich uczestników na zdjęciach. Impreza będzie posiadała swój profil w mediach społecznościowych, na imprezę zapisy będą prowadzone elektronicznie, wyniki też zostaną umieszczone on-line. Organizator będzie posiadał ubezpieczenie OC i wykupi licencję ZAiKS.
W ramach projektu dzieci startują na dystansach dostosowanych do wieku (od 100 do 1000 m) i w obrębie swojej kategorii wiekowej, by rywalizować ze swoimi rówieśnikami. Wśród młodszych dzieci, do 12 roku życia, kategorie są rozłożone co rok, od 4 lat w górę, następnie kategoria 12-13 i 14-18. Na podium stają pierwsze trójki z danej kategorii.
Dzieci niesamodzielne mają możliwość biegu z rodzicem poza konkurencją.
Każde z dzieci na mecie otrzymuje pamiątkowy medal z logo imprezy, każde ma też możliwość wzięcia udziału w loterii fantowej, w której do wygrania jest sprzęt sportowy.
Celem imprezy jest zachęcenie jednorazowo do startu przynajmniej 400 dzieci i rozwinięcie u nich zacięcia sportowego poprzez dobrą zabawę.
Impreza będzie miała klimat marynarski i będzie wpisywać się w większy cykl, obejmujący serię biegów w Gdyni i zakończy się galą podsumowującą z nagrodami dla najlepszych dzieci z całego roku. Wyłoniona zostanie też najlepsza szkoła i najlepszy klub, które otrzymają fundusze na zakup sprzętu sportowego.
Impreza będzie promowana w mediach społecznościowych i za pomocą plakatów i ulotek, zostanie też przeprowadzona akcja promocyjna w szkole.
Impreza zostanie zorganizowana w partnerstwie ze Szkołą Podstawową nr 36 w Gdyni, której uczniowie m.in. stanową grupę docelową odbiorców Pucharu w biegach dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Wielki Kack – impreza skierowana jest jednak do wszystkich mieszkańców miasta.

Szacunkowa łączna wartość projektu

9500 zł

Załączniki