Przywróćmy drzewa na ul.10 Lutego/Miasto Wspólne. Zazieleńmy Śródmieście! – BO Gdynia

Przywróćmy drzewa na ul.10 Lutego/Miasto Wspólne. Zazieleńmy Śródmieście!

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Przywróćmy drzewa na ul.10 Lutego/Miasto Wspólne. Zazieleńmy Śródmieście!

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2017/253
Dzielnica
Śródmieście
E-mail
starowiejska@outlook.com
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2017

Lokalizacja projektu:

1. Ul. 10 Lutego - zgodnie z zaleceniem BOM - od Świętojańskiej do Mściwoja.

Opis:

1.Odtworzenie przedwojennego szpaleru drzew na ulicy 10 Lutego, z naciskiem na północną stronę – zgodnie z zaleceniami BOM – na odcinku od ulicy Świętojańskiej do Mściwoja. Nalezy wykonać  nasadzenia 35 szt drzew  na ul. 10 Lutego od ul. Świętojańskiej do ul. Mściwoja.

Zmniejszona  ilość drzew do 35 szt. wynika z tego, iż drzewa na 10 Lutego wymagają sadzenia w systemach antykompresyjnych wraz z systemami przeciw korzeniowymi co znacznie podwyższa koszty.

Zgodnie z zaleceniem Ogrodnika miejskiego, należy usunąć 13 obumierających drzew, wyzanczonych przez BOM.  Projekt z racji skomplikowania może być wykonany w terminie dłuższym niż roczny. 

Kalkulacja kosztów:

Sadzenie drzew wraz z przygotowaniem gruntu 130000 + VAT(29900)
Razem 159900
Ewentualne prace związane z przygotowaniem podłoża oraz usunięciem obumierających drzew - 56.100 z VAT

Ogółem: 216000

Szacunkowa łączna wartość projektu

216000 zł

Mapa Lokalizacji