Przystanek ”Mały Kack” – integracja, miejsce biesiadne, ul. Olkuska/Łowicka – BO Gdynia

Przystanek ”Mały Kack” – integracja, miejsce biesiadne, ul. Olkuska/Łowicka

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Przystanek ”Mały Kack” – integracja, miejsce biesiadne, ul. Olkuska/Łowicka

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

ID projektu:

2018/61

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Teren gminny. Nieużytek, uporządkowany i posprzątany przez mieszkañców, po byłych ogródkach działkowych, wyniesiona skarpa wzdłuż ul. Olkuskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Łowicką, po prawej stronie wiaduktu PKM . Część działki miejskiej nr 167

Opis:

Z uwagi na  leśne położenie,  w dolinie rzeki  Kaczej ,  sporej  części naszej  dzielnicy Mały Kack oraz usytułowanie  przy trakcie pieszym łączącym naszą oraz przylegle dzielnice z centrum Gdyni,  i zwiazanego z tym dużego ruchu rekreacyjno-  turystycznego,a także z potrzeby integrującej naszych mieszkańców  projekt zakłada budowę ”przystani (turystycznej) Mały Kack” na części  działki  miejskiej nr 167. W tym celu projekt  przewiduje  uporządkowanie wyznaczonego terenu, wyrównanie i oczyszczenie podłoża, lekkie wygrodzenie terenu  z otwartm wejściem, bez furtki, , budowę zadaszoneji z trzema ściankami wiaty chroniącej przed deszczem oraz wiatrem o wymiarach 5×4 mb, ustawienie grilla miejskiego, , stojaka rowerowego,  kosza na śmieci 2 szt, stołu  i czterech ławek . Dodatkowo należy zamontować tablicę z regulaminem użytkowania oraz tablicę z   napisem  informującym  o  Przystanku   „Mały Kack”   .Projekt uzgodniony z Leśnikiem Miejskim.

Szacunkowa łączna wartość projektu

43500 zł

Załączniki