Przyjazne Karwiny dla pieszych: budowa nowego oświetlenia na ulicy Staffa wraz z zabezpieczeniem 2 przejść dla pieszych: Nałkowskiej/Korzenna/Gojawiczyńskiej i Brzechwy przy SP46 – BO Gdynia

Przyjazne Karwiny dla pieszych: budowa nowego oświetlenia na ulicy Staffa wraz z zabezpieczeniem 2 przejść dla pieszych: Nałkowskiej/Korzenna/Gojawiczyńskiej i Brzechwy przy SP46

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Przyjazne Karwiny dla pieszych: budowa nowego oświetlenia na ulicy Staffa wraz z zabezpieczeniem 2 przejść dla pieszych: Nałkowskiej/Korzenna/Gojawiczyńskiej i Brzechwy przy SP46

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

E-mail: kajetan.lewandowski@gmail.com

ID projektu:

2018/250

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Projekt składa się z 3 zadań - każde z nich to fragment drogi do SP42 i SP46. Zakłada się, że projekt będzie służył przede wszystkim bezpieczeństwu pieszych ze wszystkich trzech części Karwin oraz uczniom uczęszczającym do obu szkół. Dokładne lokalizacje to: 1) Ulica Staffa (od skrzyżowania z Nałkowskiej do skrzyżowania z Kruczkowskiego) 2) skrzyżowanie Nałkowskiej/Korzenna/Gojawiczyńskiej 3) Brzechwy (przy szkole nr 46) - przejście w połowie drogi

Opis:

Jako „Przyjazne Karwiny” od lat śledzimy życie naszej dzielnicy i zabiegamy o poprawę komfortu i bezpieczeństwa pieszych na Karwinach. W minionych latach udało się doprowadzić do remontu chodników na Korzennej i Nałkowskiej, Zapolskiej przy przychodni i na Jana Brzechwy. Wiemy, że to poprawiło komfort poruszania się pieszo po Karwinach – teraz czas na poprawę bezpieczeństwa! Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poruszających się pieszo na Karwinach w miejscach, gdzie przecinają się drogi samochodowe i piesze. Projekt ma 3 zadania: 1) Poprawa oświetlenia na ulicy Leopolda Staffa (na odcinku od Kruczkowskiego do Nałkowskiej). Odcinek ulicy doświetlony jest „grzybkowymi” latarniami parkowymi z sodowymi oprawami. Nie są one przystosowane do oświetlenia jezdni, co jest szczególnie ważne w pobliżu szkoły. W ramach zadania zostanie ustawione na miejskim terenie 8 nowych latarni – takich jak stoją na ulicy Korzennej i Buraczanej. Każdy kierowca i pieszy z pewnością dostrzega różnicę pomiędzy jakością i jasnością oświetlenia na tych dwóch ulicach. Lepsze oświetlenie to większe bezpieczeństwo – zwłaszcza przy SP42. (zdjęcie ulicy Korzennej – o takie oświetlenie chodzi). 2) Zabezpieczenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Nałkowskiej/Korzenna/Gojawiczyńskiej. Jest to bardzo ważne przejście łączące Karwiny I i II. W jedną stronę jest to droga do kompleksu edukacyjnego w ramach SP42, do przychodni i na policję, zaś w drugą do sklepów, biedronki, przedszkola i PKM. Szerokość ulicy Nałkowskiej oraz łuki na skrzyżowaniu powodują, że część kierowców przekracza prędkość, co przy takim dużym natężeniu ruchu pieszego (w szczególności dzieci idących samodzielnie do SP42) rodzi poważne niebezpieczeństwa. Zakłada się w ramach projektu przejście po północnej stronie skrzyżowania zostanie wyniesione, wyprostowane oraz powstanie azyl w połowie przejścia. W ostatnich latach doszło do kilku wypadków na tym skrzyżowaniu, w tym najechanie na pieszego. W każdym przypadku przyczyną była zbyt duża prędkość kierowcy. Dlatego właśnie redukcja prędkości poprawi bezpieczeństwo także dla kierowców jadących prawidłowo. 3) Przejście dla pieszych przez ulicę Jana Brzechwy na wysokości SP46 to jedno z najniebezpieczniejszych przejść w dzielnicy! W ostatnich latach doszło tam do kilku kolizji z pieszymi, w wyniku których jedna osoba poniosła śmierć. Szerokie jezdnie ulicy Brzechwy (szersze niż Wielkopolska) zachęcają do zbyt szybkiej jazdy, co rodzi niebezpieczeństwo. Jest to szczególnie istotne, zważywszy, że tędy wiedzie droga do SP46 i kilku przedszkoli, jak również do sklepów, apteki, poczty i na przystanek ZKM „Myśliwska”. Kierowcy pędzący w dół do świateł to także zagrożenie dla innych kierowców włączających się do ruchu z bocznych wyjazdów. Wyniesienie przejść – umożliwiające przejazd z prędkością 30 km/h – będzie analogiczne do rozwiązań przy SP13 (na Halickiej) i przy III LO na Legionów, a to ze względu na konieczność uwzględnienia ruchu autobusów ZKM. Uważamy, że bezpieczeństwo pieszych to najważniejsza sprawa w naszej dzielnicy. Każdy jest pieszym! Dlatego bardzo prosimy was o głosy! Kalkulacja zadań: Oświetlenie przy ulicy Staffa – Roboty ziemne: wykopy, zasypka i inne 280 mb 82,00 zł 22 960,00 zł Oświetlenie przy ulicy Staffa – Kanalizacja kablowa 280 mb 12,00 zł 3 360,00 zł Oświetlenie przy ulicy Staffa – Roboty kablowe – układanie kabla energetycznego, montaż osprzętu kablowego 280 mb 21,00 zł 5 880,00 zł Oświetlenie przy ulicy Staffa – Badania i pomiary 8 kpl. 75,00 zł 600,00 zł Oświetlenie przy ulicy Staffa – latarnie 8 szt. 3 690,00 zł 29 520,00 zł Oświetlenie przy ulicy Staffa – Uziemienia 8 szt. 184,00 zł 1 472,00 zł Oświetlenie przy ulicy Staffa – Rozdzielnica elektryczna 1 szt. 5 140,00 zł 5 140,00 zł Dokumentacja projektowa 1 szt. 0,20 zł 13 786,40 zł Wyniesienie przejścia dla pieszych Nałkowskiej/Korzenna wraz z korektą geometrii skrzyżowania 1 szt. 72 000,00 zł 72 000,00 zł Dokument Wyniesienie przejścia dla pieszych przez ulicę Jana Brzechwy przy SP46 2 szt. 36 000,00 zł 72 000,00 zł Dokumentacja projektowa 1 20% 14 400,00 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

255518 zł

Załączniki