Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych na terenie dzielnicy Chylonia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – BO Gdynia

Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych na terenie dzielnicy Chylonia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych na terenie dzielnicy Chylonia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
CHY/0008
Dzielnica
Chylonia
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2019

Lokalizacja projektu:

Projekt będzie odbywał się na terenie szkół znajdujących się w dzielnicy Chylonia: XIV LO w Gdyni Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni , Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni ,

Opis:

Cele:
1.Przeszkolenie z zakresu ratowania życia i zdrowia.
2.Przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa poszkodowanego i ratującego.
3.Kształtowanie odpowiednich postaw i zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
4.Integracja środowiska lokalnego poprzez uczenie współpracy dzieci , młodzieży i dorosłych mieszkańców dzielnicy podczas niesienia pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia.

Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych na terenie dzielnicy Chyloni dla dzieci , młodzieży i dorosłych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej .
Projekt zakłada przeszkolenie dzieci ze szkół podstawowych :z klas trzecich i szóstych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

1.Warsztaty szkoleniowe dla dzieci szkół podstawowych obejmują 2 h zajęć teoretycznych i praktycznych .
Nadzór merytoryczny szkolenia będzie pełnił nauczyciel dyplomowany z uprawnieniami oraz ratownik kwalifikowany/medyczny.

Tematyczny zakres dwugodzinnego szkolenia dla dzieci ze szkół podstawowych będzie obejmował teorię oraz praktyczne ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej :
-bezpieczeństwo miejsca wypadku
-meldunek
-postępowanie z osobą nieprzytomną z oddechem ,pozycja boczna bezpieczna
-postępowanie z osobą nieprzytomną bez oddechu, RKO
-użycie defibrylatora AED
-wsparcie psychiczne

2.Warsztaty szkoleniowe dla młodzieży i dorosłych obejmują 2h zajęć teoretycznych i praktycznych .

Tematyczny zakres dwugodzinnego szkolenia dla młodzieży i dorosłych będzie obejmował teorię oraz praktyczne ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej . Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych ratowników:

-bezpieczeństwo miejsca wypadku
-meldunek
-postępowanie z osobą nieprzytomną z oddechem ,pozycja boczna bezpieczna
-postępowanie z osobą nieprzytomną bez oddechu, RKO
-użycie defibrylatora AED
-wsparcie psychiczne
-tamowanie krwotoków
-odkrztuszanie poszkodowanego

Podczas szkoleń wykorzystywane będą specjalistyczne trenażery pierwszej pomocy takie jak:
-trenażer krwotoczny
-kamizelki do odkrztuszania
-symulator płonącego sprzętu elektrycznego
-fantomy do RKO
-defibrylatory AED

W ramach realizacji zadań projektu profilaktycznego docelowa liczba przeszkolonych:
– dzieci z klas trzecich i szóstych to około 400 osób(zakres szkolenia 2 godziny na oddział klasowy)
– młodzież szkolna i dorośli mieszkańcy 130 osób (zakres szkolenia 2 godziny + wydanie certyfikatu).

Kalkulacja kosztów:

Wynagrodzenie dla dwóch prowadzących za przeprowadzenie szkolenia dla dzieci szkół podstawowych 34 godziny x 100zł/1h brutto = 3400zł. (3400 zł); wynagrodzenie prowadzącego szkolenia dla młodzieży i dorosłych 32 godziny x 100zł/1h brutto = 3200zł. (3200 zł); koszt 130 certyfikatów (650 zł); koszt wynajmu sali (500 zł); koszt materiałów dydaktycznych:bandaże, wypożyczenie trenażerów krwotocznych, kamizelkk do odkrztuszania,koce termiczne,gaza jałowa,przylepce itp. (720 zł);

Szacunkowa łączna wartość projektu

8470 zł

Załączniki