Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych na terenie dzielnicy Chyloni z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – BO Gdynia

Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych na terenie dzielnicy Chyloni z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych na terenie dzielnicy Chyloni z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
CHY/0040
Dzielnica
Chylonia
E-mail
kozuch9@wp.pl
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2020

Lokalizacja projektu:

Opis:

Cele:
1.Przeszkolenie z zakresu ratowania życia i zdrowia.
2.Przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa poszkodowanego i ratującego.
3.Kształtowanie odpowiednich postaw i zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
4.Integracja środowiska lokalnego poprzez uczenie współpracy dzieci , młodzieży i dorosłych mieszkańców dzielnicy podczas niesienia pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia.

Projekt:„Żyj bezpiecznie”- zakłada przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych na terenie dzielnicy Chyloni dla dzieci , młodzieży i dorosłych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej .
Projekt zakłada przeszkolenie dzieci ze szkół podstawowych : SP nr 10, SP nr 40 z klas trzecich i szóstych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

1.Warsztaty szkoleniowe dla dzieci szkół podstawowych obejmują 1 godzinę zajęć teoretyczno- praktycznych .
Nadzór merytoryczny szkolenia będzie pełnił nauczyciel dyplomowany z uprawnieniami oraz ratownik kwalifikowany/medyczny.

Tematyczny zakres jednogodzinnego szkolenia dla dzieci ze szkół podstawowych będzie obejmował teorię oraz praktyczne ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej :
-bezpieczeństwo miejsca wypadku
-meldunek
-postępowanie z osobą nieprzytomną z oddechem ,pozycja boczna bezpieczna
-postępowanie z osobą nieprzytomną bez oddechu, RKO
-użycie defibrylatora AED
-wsparcie psychiczne

2.Warsztaty szkoleniowe dla młodzieży i dorosłych prowadzone będą na terenie XIV LO w Gdyni ul. Wejherowska 55.
Będą obejmować 10 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych .
Tematyczny zakres szkolenia dla młodzieży i dorosłych będzie obejmował teorię oraz praktyczne ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej . Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych ratowników, nauczyciel dyplomowany z uprawnieniami:

-bezpieczeństwo miejsca wypadku
-meldunek
-postępowanie z osobą nieprzytomną z oddechem ,pozycja boczna bezpieczna
-postępowanie z osobą nieprzytomną bez oddechu, RKO
-użycie defibrylatora AED
-wsparcie psychiczne
-tamowanie krwotoków
-odkrztuszanie poszkodowanego

Podczas szkoleń wykorzystywane będą specjalistyczne trenażery pierwszej pomocy takie jak:
-trenażer krwotoczny
-kamizelki do odkrztuszania
-symulator płonącego sprzętu elektrycznego
-fantomy do RKO
-defibrylatory AED

W ramach realizacji zadań projektu profilaktycznego „Żyj bezpiecznie ” docelowa liczba przeszkolonych:
– dzieci z klas trzecich i szóstych to około 360 osób(zakres szkolenia 1 godziny na oddział klasowy)
– młodzież i dorośli mieszkańcy 20 osób (zakres szkolenia 10 godzin + wydanie certyfikatu).

Szacunkowa łączna wartość projektu

9970 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki