Pożegnajmy wysypisko poprzez zagospodarowanie przestrzeni zielonej przy ul. Płk. S. Dąbka – BO Gdynia

Pożegnajmy wysypisko poprzez zagospodarowanie przestrzeni zielonej przy ul. Płk. S. Dąbka

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Pożegnajmy wysypisko poprzez zagospodarowanie przestrzeni zielonej przy ul. Płk. S. Dąbka

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
POD/0014
Dzielnica
Pogórze
Autor projektu
Dominika Laprus
Status:
Odrzucony
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2019

Lokalizacja projektu:

Pogórze Górne ul. Płk. S. Dąbka

Opis:

Przygotowywany projekt obejmować będzie przeprowadzenie wizji przez ogrodnika miejskiego i inwentaryzacji nasadzeń/drzewostanu, prace porządkowe, usunięcie samosiejek i dziko rosnących drzewek i krzewów, niwelację terenu, przygotowanie terenu pod obsadzenia, okresowe koszenie nieużytków. Konieczne jest również przeprowadzenie badań zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395), ze względu na deponowanie w przeszłości na tym terenie odpadów. Ponadto wykonane zostaną badania geologiczne oraz opracowanie kompleksowego projektu budowlanego uwzględniającego wytyczenie ciągów pieszych, nasadzenia wieloletnie, obiekty małej architektury, miejsca rekreacji i sportu. Ostatnim krokiem będzie wykonanie wjazdu na teren nieruchomości.

Kalkulacja kosztów:

Badania geologiczne (80000 zł);  Badania zanieczyszczenia terenu (70000 zł);  Karczowanie terenu z usunięciem samosiejek (1500 m2*25 zł) (37500 zł); Niwelacja terenu plus wywóz ziemi (220 m2*65 zł) (14300 zł); Zrywanie darni (chwastowiska) plus wywóz (2310 m2*8 zł) (18480 zł); Przygotowanie terenu pod obsadzenia (1520 m2*47 zł) (71440 zł); Wywóz gruzu i kamieni (110 t*220 zł) (24200 zł); Koszenie nieużytków (200 m2*4 zł *6 koszeń w ciągu 3 lat) (4800 zł);  Wywóz odpadów zielonych (180 zł *25 t) (4500 zł); Wykonanie projektu (20110 zł);

Szacunkowa łączna wartość projektu

345330 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki