Pożegnajmy wysypisko poprzez zagospodarowanie przestrzeni zielonej przy ul. Płk. S. Dąbka – BO Gdynia

Pożegnajmy wysypisko poprzez zagospodarowanie przestrzeni zielonej przy ul. Płk. S. Dąbka

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Pożegnajmy wysypisko poprzez zagospodarowanie przestrzeni zielonej przy ul. Płk. S. Dąbka

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Dominika Laprus

ID projektu:

2019/294

Status

Lokalizacja projektu:

Pogórze Górne ul. Płk. S. Dąbka

Opis:

Przygotowywany projekt obejmować będzie przeprowadzenie wizji przez ogrodnika miejskiego i inwentaryzacji nasadzeń/drzewostanu, prace porządkowe, usunięcie samosiejek i dziko rosnących drzewek i krzewów, niwelację terenu, przygotowanie terenu pod obsadzenia, okresowe koszenie nieużytków. Konieczne jest również przeprowadzenie badań zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395), ze względu na deponowanie w przeszłości na tym terenie odpadów. Ponadto wykonane zostaną badania geologiczne oraz opracowanie kompleksowego projektu budowlanego uwzględniającego wytyczenie ciągów pieszych, nasadzenia wieloletnie, obiekty małej architektury, miejsca rekreacji i sportu. Ostatnim krokiem będzie wykonanie wjazdu na teren nieruchomości.

Szacunkowa łączna wartość projektu

345330 zł

Załączniki