Poszerzenie dojścia do Bulwaru Nadmorskiego z urządzeniem zieleni i małej architektury. – BO Gdynia

Poszerzenie dojścia do Bulwaru Nadmorskiego z urządzeniem zieleni i małej architektury.

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Poszerzenie dojścia do Bulwaru Nadmorskiego z urządzeniem zieleni i małej architektury.

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Krzysztof Stępiński

E-mail: krzystep@wp.pl

ID projektu:

2019/138

Status

Lokalizacja projektu:

Chodnik, podnóże skarpy i dolny odcinek tzw. Ścieżki Rybackiej

Opis:

Działanie powinno polegać na poszerzeniu dojścia do bulwaru i zorganizowaniu jego najbliższego otoczenia:
Poszerzeniu chodnika na dojściu do bulwaru z 3 do 5 m, czyli do szerokości takiej jak na wcześniejszym odcinku ulicy Piłsudskiego, co umożliwi swobodne poruszanie się spacerowiczom
Urządzeniu siedzisk w formie dużych stopni łączących chodnik z wyżej położonym płaskim terenem, jako miejsca spotkań, zmiany obuwia i miejsca odpoczynku.
Regulacji zieleni na terenie płaskim, gdyż zasłaniają widok na morze i zacieniają, a na skarpie usunięciu drzew powalonych i połamanych.
Urządzeniu skweru na płaskim terenie u podnóża skarpy gdyż jest to miejsce osłonięte od wiatrów północnych i zachodnich, ma południową wystawę i walory widokowe.
Rewaloryzacja obszaru parkowo-leśnego zbocza klifu Kamiennej Góry zapoczątkowana niniejszym projektem może być kontynuowana w przyszłości w kierunku północnym, przez, , rekonstrukcję ścieżki Staniszewskiego, a przede wszystkim przez gospodarkę zielenią polegającą na usuwaniu drzew chorych, zbyt gęsto rosnących-zacieniających się nawzajem, mniej cennych gatunkowo, a promowaniu gatunków takich jak buk, buk czerwony, jarząb szwedzki, sosna, sosna karłowata

Szacunkowa łączna wartość projektu

185000 zł

Załączniki