Poszerzenie dojścia do bulwaru i rewaloryzacja terenów rekreacyjnych u zbiegu ulic Piłsudskiego i Prusa, pod południową skarpą Kamiennej Góry – BO Gdynia

Poszerzenie dojścia do bulwaru i rewaloryzacja terenów rekreacyjnych u zbiegu ulic Piłsudskiego i Prusa, pod południową skarpą Kamiennej Góry

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Poszerzenie dojścia do bulwaru i rewaloryzacja terenów rekreacyjnych u zbiegu ulic Piłsudskiego i Prusa, pod południową skarpą Kamiennej Góry

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2017/240
Dzielnica
Kamienna Góra
E-mail
Krzystep@wp.pl
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2017

Lokalizacja projektu:

Teren projektu zajmuje powierzchnię 1800 m² i sąsiaduje od południa ze zjazdem na bulwar - przedłużeniem ulicy Piłsudskiego, od północnego wschodu ścieżką rybacką - schodkami na Kamienną Górę, od północy parkingiem hotelowym, a od zachodu z klasztorem. Znajduje się wyłącznie na gruncie Gminnym i zajmuje działkę 866, oraz części działek 869, 872 i 874 W załączeniu fragment mapy i lokalizacja zilustrowana zdjęciem lotniczym

Opis:

 

Działanie powinno polegać na zaprojektowaniu i realizacji wymienionych w opisie projektu zmian.  Jako materiał do budowy siedzisk można, zdaniem autora projektu, wykorzystać murki z kamienia łamanego znajdujące się pomiędzy ulicami Necla i Krasickiego, po zachodniej stronie budynku przy ul, Necla 5a w załączeniu zdjęcie.

 

Poszerzenie chodnika na dojściu do bulwaru do 5 m umożliwi swobodne poruszanie się spacerowiczom jest zgodne z rysunkiem m.p.z.p.

 

Zamierzenie nie koliduje z realizowanym obecnie projektem budowy drogi rowerowej na dojeździe do bulwaru, w obrębie jezdni.

 

Siedziska w formie dużych i małych stopni łączących chodnik z wyżej  położonym miejscem nadającym się na skwer, jako miejsca spotkań, zmiany obuwia,  miejsca odpoczynku, obudowa wejścia – wyjścia z bulwaru.

 

Teren jest porośnięty przez ok 50 drzew,  a wiele z nich rośnie przypadkowo z czego przynajmniej  połowa jest w złym stanie.

 

Teren nadaje się na skwer gdyż jest osłonięty od wiatru, ma południową  wystawę i walory widokowe.

 

Rewaloryzacja obszaru parkowo-leśnego zbocza klifu Kamiennej Góry zapoczątkowana niniejszym projektem może być kontynuowana w przyszłości w kierunku północnym,  przez, budowę toalety dla niepełnosprawnych na styku parkingu ze ścieżką rowerową, rekonstrukcję ścieżki Staniszewskiego, a przede wszystkim przez gospodarkę zielenią polegającą na usuwaniu drzew chorych, zbyt gęsto rosnących-zacieniających się nawzajem, mniej cennych gatunkowo, a promowaniu gatunków takich jak buk, jarząb szwedzki, sosna.

Kalkulacja kosztów:

Rozbiórka ścianki z kamienia łamanego i znajdującej się nad nią niskiej skarpy o powierzchni ok. 100 m² i objętości ok 100m³: 10000;

Poszerzenie chodnika z kostki betonowej  na długości ok. 60 m z 2,5m szerokości do 5 m: 30000;

Nasadzenia zastępcze na terenie miasta za wycinkę drzew, w tym projekt nasadzeń rekompensacyjnych - 30000

Budowa siedziska z kamienia łamanego i drewna liściastego odpornego na wilgoć  o powierzchni ok. 100 m²: 40000;

Wycinka 25 sztuk drzew: 10000: 

Ułożenie ścieżki z pyt betonowych imitujących kamień ok. 100 m²: 20000;

Montaż 4 ławek: 10000;

Przesunięcie i obudowa poidełka: 10000;

Wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór autorski: 15000;.

 

 

 

Szacunkowa łączna wartość projektu

175000 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki