Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ulic Starowiejskiej i Władysława IV. – BO Gdynia

Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ulic Starowiejskiej i Władysława IV.

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ulic Starowiejskiej i Władysława IV.

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2015/332
Dzielnica
Śródmieście
E-mail
starowiejska@outlook.com
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2015

Lokalizacja projektu:

Obszar ul. Władysława IV przed skrzyżowaniem z ul. Starowiejską oraz obszar przejść na ulicy Władysława IV na skrzyżowaniu z ul. Starowiejską. Zgodnie z załącznikiem "Mapka lokalizacji przedsięwzięcia". Teren stanowi własność gminy. Załącznik 1.1. Mapka lokalizacji przedsięwzięcia.

Opis:

Skrzyżowanie ul. Władysława IV i Starowiejskiej jest niebezpieczne dla przechodzących przez przejścia dla pieszych najstarszą ulicą Gdyni. Ul. Władysława IV z 3 pasami jezdni przez swą szerokość i ukształtowanie terenu (znaczący spadek w kierunku północnym) powoduje, że kierowcy traktują ją jak drogę szybkiego ruchu, a nie ulicę znajdującą się w ścisłym śródmieściu. Mijając światła na ul. 10 lutego, rozpędzają się. Często mimo, że jeden kierowca przepuszcza pieszych, inny, wyprzedza go na pasach, co stwarza duże zagrożenie dla przechodniów. Chcemy doprowadzić do zmiany nawyków kierowców na tym odcinku. Z uwagi na komfort mieszkańców (kwestia hałasu) oraz pasażerów komunikacji zbiorowej, w grę nie wchodzi fizyczne uspokojenie ruchu. Nie powinno się tam też ustawiać sygnalizacji świetlnej, bo działała by ona głównie przeciw pieszym, spowodowałaby problemy z płynnością ruchu pieszego. W związku z tym proponujemy wymalowanie na całej szerokości drogi, w odpowiedniej odległości od przejścia dla pieszych (dającej szansę na wyhamowanie – 10-20 m), 3 pasów poprzecznych na każdym z 3 pasów drogi, które po najechaniu na nie przez samochód, będą dawać sygnał kierowcom, by zwolnili. ( technologia: czerwona farba grubowarstwowa). W Załączniku A zdjęcia podobnych rozwiązań. Dodatkowo proponujemy umieszczenie na południowym wlocie ul. Władysława IV linii warunkowego zatrzymania P-14 złożonej z prostokątów. Linia ta ma szerokość 0,5m i umieszcza się ją w odległości 2m od krawędzi przejścia (powierzchnia 8,6mb x 0,375m2/mb = 3,225m2).

Kalkulacja kosztów:

Koszty wynikające z zapisów zawartych w SIWZ, uwzględniające koszty opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, wykonanie powyższej organizacji oraz prace geodezyjne. 2000, 00 zł Wymalowanie oznakowania poziomego jezdni 30,92 zł x 5,2 m2 czerwoną farbą grubowarstwową (8,6 m szerokości jezdni x 3 pasy x 20 cm szerokości każdego) 160,78 zł umieszczenie na południowym wlocie ul. Władysława IV linii warunkowego zatrzymania P-14 złożonej z prostokątów. Linia ta ma szerokość 0,5m i umieszcza się ją w odległości 2m od krawędzi przejścia (powierzchnia 8,6mb x 0,375m2/mb = 3,225m2 99zl

Szacunkowa łączna wartość projektu

2259 zł

Załączniki