Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w pięciu miejscach na ul. Witomińskiej, Tatrzańskiej, Wolności, Pomorskiej i Śląskiej – BO Gdynia

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w pięciu miejscach na ul. Witomińskiej, Tatrzańskiej, Wolności, Pomorskiej i Śląskiej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w pięciu miejscach na ul. Witomińskiej, Tatrzańskiej, Wolności, Pomorskiej i Śląskiej

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2018/285
Dzielnica
Działki Leśne
E-mail
maciej.zielonka@wp.pl
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2018

Lokalizacja projektu:

Zmiany zostaną wprowadzone: w obrębie skrzyżowania ulic Pomorskiej i Nowogrodzkiej, na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół przy ulicach Witomińskiej, Tatrzańskiej i Wolności oraz przy wyjeździe ze stacji benzynowej przy ulicy Śląskiej.

Opis:

Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa i wygody pieszych korzystających z przejść przez jezdnie zlokalizowanych w różnych rejonach dzielnicy Działki Leśne. Na bezpieczeństwo pieszych duży wpływ ma widoczność przejścia oraz uspokojenie ruchu samochodowego. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w naszej dzielnicy możliwa będzie dzięki: lepszemu doświetleniu (LED) przejść, ich wyniesieniu, uzupełnieniu brakujących pasów (wymalowanie „zebry”), a także zamontowaniu słupków w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania, w miejscu gdzie parkowanie nie jest dozwolone. Projekt zakłada również uzupełnienie zniszczonej zieleni oraz nowe nasadzenia w niektórych miejscach objętych zmianami. Szczegółowy opis lokalizacji i działań: 1. ul. Witomińska – przejście dla pieszych przy szkole (Zespół Szkół Specjalnych Nr 17) działki ewidencyjne nr: 39, 41, obręb 13 (własność gminy Gdynia) działka ewidencyjna nr: 40, obręb 13 (własność powiatu – m. Gdynia): doświetlenie przejścia dla pieszych – wykonanie oświetlenia LED dedykowanego przejściom dla pieszych. Inteligentnie oświetlanie przejścia wpływa na lepszą widoczność dla wszystkich użytkowników ruchu. Wykonanie „mikroprogów” zwalniających – pasów poprzecznych na jezdni z każdej strony przejścia. Pasy po najechaniu na nie przez samochód, będą dawać sygnał kierowcom, by zwolnili. 2. ul. Tatrzańska – przejście dla pieszych przy szkole (Szkoła Podstawowa nr 26) działki ewidencyjne nr: 22, 23, obręb 13 (własność gminy Gdynia): wyniesione przejście dla pieszych. Wyniesiona powierzchnia przejścia dla pieszych w bardzo prosty sposób wpływa na poprawę bezpieczeństwa na ulicy. Celem tego działania uspokojenie ruchu samochodowego i zmniejszenie ryzyka wypadków w najbardziej krytycznych miejscach dzięki ostrożniejszej jeździe kierowców, a także uczynienie podróży pieszych wygodniejszymi. 3. ul. Wolności – przejście dla pieszych przy szkole (Gimnazjum nr 2) działka ewidencyjna nr: 121, obręb 13 (własność gminy Gdynia): wyniesione przejście dla pieszych – opis jak wyżej. 4. skrzyżowanie ulic: Nowogrodzka / Pomorska działki ewidencyjne nr 966, 968, 970 obręb 13 (własność gminy Gdynia): instalacja słupków wygradzających na chodniku oraz uzupełnienia zniszczonej zieleni (sadzenie drzew 3 szt. + podłoże, nawóz, palikowanie oraz nowy trawnik z siewu ok. 100 m2). Drzewa zostaną posadzone w miejscu niekolidującym z infrastruktura podziemną. Celem tego działania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, a także innych uczestników ruchu poprzez wyeliminowanie przejazdów samochodów przez przejście dla pieszych, ograniczenie nielegalnego parkowania, jak również przywrócenie zniszczonej zieleni (działka nr 968). 5. nieoznakowane przejście przez jezdnie przy wyjeździe ze stacji benzynowej – ul. Śląska działka ewidencyjna nr: 1513, obręb 13 (własność gminy Gdynia): wykonanie przejścia dla pieszych (zebra) – oznakowanie poziome i pionowe oraz uzupełnienia zniszczonej zieleni (renowacja i nowy trawnik z siewu ok. 25 m2). Celem tego działania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, a także kierowców korzystających ze stacji benzynowej.

Kalkulacja kosztów:

Wyniesione przejście dla pieszych 2x80000
Oświetlenie przejść dla pieszych LED 40000
Wykonanie przejścia dla pieszych - oznakowanie poziome i pionowe12000
Wykonanie „mikroprogów” zwalniających 5000
Instalacja słupków wygradzających 3000

Szacunkowa łączna wartość projektu

150000 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki