Plac Street Workout/Parkour na Bulwarze – BO Gdynia

Plac Street Workout/Parkour na Bulwarze

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Plac Street Workout/Parkour na Bulwarze

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2017/156
Dzielnica
Wzgórze Św. Maksymiliana
Autor projektu
Antoni Brzeski
E-mail
antonwielki@gmail.com
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2017

Lokalizacja projektu:

Bulwar, pas ziemi obok restauracji "Barracuda", leżący wzdłuż skarpy. (miejsce aktualnych drążków) oraz leżący naprzeciwko pas trawy znajdujący się przy zakręcie ścieżki rowerowej i jednocześnie pomiędzy chodnikiem a dojazdem do restauracji "Barracuda". Działka nr. 809/143 , działka nr. 1136/127 oraz 1137/127 obręb. WZGÓRZE ŚW MAKSYMILIANA

Opis:

Budowa Placu Street Workout/Parkour

Projekt ma na celu zbudowania nowego placu do ćwiczeń na miejscu obecnych drążków. Obecne krzywe drążki zostaną zastąpione profesjonalną konstrukcją Street Workout oraz Parkour o bezpiecznej nawierzchni z płyt EPDM. Ponadto obok zostanie postawiona mała konstrukcja Street Workout pełniąca funkcję elementu pod pokazy/zawody. Całość również będzie pełnić funkcję „wizytówki” tych dyscyplin sportowych w Gdyni. Codziennie przez bulwar przechodzą setki ludzi, jeśli nie tysiące. Dzięki czemu będziemy w stanie organizować przeróżne imprezy sportowe jak pokazy/zawody czy warsztaty na wielką skalę co wiąże się z naszym celem, jakim jest zarażanie ludzi sportem 😉

PROJEKT:

Projekt składa się z 3 konstrukcji zawartych w załączniku. Dwie z nich powstaną w miejscu obecnych drążków. Na pasie ziemi zostanie utworzona bezpieczna nawierzchnia EPDM o wymiarach 43x5m. Na niej zaś (od strony wschodniej) konstrukcja Parkour oraz Konstrukcja Street Workout. Naprzeciw Konstrukcji Street Workout (pomiędzy ścieżkami na terenie trawiastym) zostanie zamontowana mniejsza konstrukcja Street Workout składająca się z 4 drążków 3 par poręczy równoległych oraz mocowania drabinkowego (znajdująca się w załączniku)

Specyfikacje:

Konstrukcja Parkour:

Składa się z 25 drążków poziomych o różnej wysokości, zamontowancyh na 16 konstrukcyjnych elementachpionowych oraz przy pomocy pięciu, obudowanych rurami, skrzyń oraz jednej ścianki (zmontowane jak załączniku) Rury są połączone za pomocą łączeń „kolankowych”. Każda rura oraz profil stalowy muszą być ocynkowane proszkowo oraz pomalowane proszkowo. Poziome drążki będą koloru żółtego RAL 1037. Pionowe zaś koloru grafitowego RAL 9011. Łączenia rur zaś muszą być wyoknane w sposób uniemożliwiający wystawaniu ostrych krawędzi, o minimalnym zaokrągleniu krawędzi 3mm. Rury muszą być zaślepione w sposób uniemożliwiający dostanie się wilgoci do ich wnętrza.Wszystkie rury koliste użyte do produkcji muszą mieć średnicę min. 33,7mm i grubość ścianki większą niż 2,9mm. Rury o średnicy 33,7mm o długości 1,4m i większej muszą mieć grubość ścianki min 5mm.  Konstrukcja musi zostać przymocowana do fundamentu betonowego poprzez zastosowanie kotew pierścieniowych M12 x 140. Kotwy należy zabezpieczyć polimerowymi kapturkami. Fundament musi sięgać miniumum 80cm pod poziom gruntu lub głębiej, zależnie od lokalnej głębokości przemarzania gruntu. Fundamenty wykonane z betonu min. B25 nie muszą być zbrojone. Dopuszcza się zmianę wymiarów urządzeń o 6%.

Bezpieczna nawierzchnia ma zostać ułożona z płyt EPDM o grubości conajmniej 10mm.

 

Za konstrukcją Parkour od strony skarpy zostanie umieszczona ława o długości 3 metrów, o powierzchni użytwkowej wykonanej z drewna.

 

Konstrukcja Street Workout (większa)

 Konstrukcja składa się z wymienionych niżej elementów, wykonanych oraz zmontowanych w sposób jak znajduje się to w załączniku.

(od strony lewej) Ławeczka prosta z trzema szczebelkami powyżej, ławeczka skośna z trzema szczebalkami powyżej,niski drążek łączący ławeczkę z trzema poręczami równoległymi ustawionymi w sposób prostopadły do drążka, drążek prostopadły do poręczy równoległych na ichwysokości łączący je z „kwadratem” stworzonym z czterech drążków z czego ten od strony poręczy znajdować się będzie na niższej wysokości od pozostałych, następnym elementem są kółka gimnastyczne zamieszczone w sposób widoczny w załączniku, na prawo od kółek znajduje się drabinka pionowa równoległa do kółek.Na przeciw drabinki umieszczona jest lina . Dalej na prawo pomiędzy drabinką pionową a liną ciągnięta jest drapinka pozioma względem podłoża. Składa się ona z trzech części widocznych w wizualizacji, na pierwszej są umieszczeone dwie pary „uszek”, na drugiej zaś w połowie została pociągnięta do podłoża rura, trzecia część jest umieszczona pod kątem zmierzając w ten sposób do góry. Na końcu drabinki znajduje się przedłużona rama a od niej poprowadzona do podłoża rura pole dance.  Na prawo od rury pole dance w podłożu mieszczone są dwie pary poręczy równoległych umieszczonych w sposób jak w wizualizacji. Ta dalsza para ma wysokość ok 20 cm, ta bliższa zaś wysokość 40cm.

Drążki poziome posiadają średnicę 33.7mm i muszą posiadać ściankę o grubości większej niż 2,9 mm. Poręcze równoległe zaś średnicę 45mm. Szerokość wysokich poręczy równoległych wynosi kolejno 55 i 70 cm Same poręcze zaś mają wysokość 1,5m. Kółka gimnastyczne zamieszczone są na łańcuchach na wysokości chwytu 190cm licząc od podłoża. Wysokość wysokich drążków w kwadracie oraz drabinek pionowych i poziomych wynosi 2,35m.Wszystkie elementy każda rura oraz profil stalowy muszą byc ocynkowane proszkowo oraz pomalowane proszkowo. Słupy oraz poręcze na kolor żółty RAL 1037, drążki i szczeble na kolor grafitowy RAL 9011. Sczeble i drążki mocowane są przy pomocy śrub przechodzących przez słup. Mocowania rur zaś muszą być wyoknane w sposób uniemożliwiający wystawaniu ostrych krawędzi, o minimalnym zaokrągleniu krawędzi 3mm. Rury muszą być zaślepione w sposób uniemożliwiający dostanie się wilgoci do ich wnętrza. Rury o średnicy 33,7mm o długości 1,4m i większej muszą mieć grubość ścianki min 5mm.  Konstrukcja musi zostać przymocowana do fundamentu betonowego poprzez zastosowanie kotew pierścieniowych M12 x 140. Kotwy należy zabezpieczyć polimerowymi kapturkami. Fundament musi sięgać miniumum 80cm pod poziom gruntu lub głębiej, zależnie od lokalnej głębokości przemarzania gruntu. Fundamenty wykonane z betonu min. B25 nie muszą być zbrojone. Dopuszcza się zmianę wymiarów urządzeń o 6%.

Bezpieczna nawierzchnia ma zostać ułożona z płyt EPDM o grubości conajmniej 10mm.

 

Za konstrukcją Street Workout od strony skarpy (przy murku) zostanie umieszczona ława o długości 3 metrów, o powierzchni użytwkowej wykonanej z drewna.

Konstrukcja Street Workout (mała)

Zostanie umieszczona naprzeciwko konstrukcji dużej Street Workout, na terenie trawiastym pomiędzy chodnikiem a dojazdem do restauracji „Barracuda” Konstrukcja składa się z 3 poręczy równoległych o średnicy 45mm. szerokość poręczy równoległych wynosi kolejno 60 i 75 cm Same poręcze zaś mają wysokość 1,3m. Obok znajduje się konstrukcja „kwadrat” stworzona z 4 drążków o średnicy 33,7mm. trzy z nich na wysokości 2,35m czwarty zaś jest umieszczony niżej w sposób przedstawiony w wizualizacji. Na konstrukcji kwadratu umieszczony jest uchwyt złożony ze szczebelków poziomych przedstawiony w wizualizacji projektu.Wszystkie elementy każda rura oraz profil stalowy muszą byc ocynkowane proszkowo oraz pomalowane proszkowo. Słupy oraz poręcze na kolor żółty RAL 1037, drążki i szczeble na kolor grafitowy RAL 9011. Sczeble i drążki mocowane są przy pomocy śrub przechodzących przez słup. Mocowania rur zaś muszą być wyoknane w sposób uniemożliwiający wystawaniu ostrych krawędzi, o minimalnym zaokrągleniu krawędzi 3mm. Rury muszą być zaślepione w sposób uniemożliwiający dostanie się wilgoci do ich wnętrza. Rury o średnicy 33,7mm o długości 1,4m i większej muszą mieć grubość ścianki min 5mm.  Konstrukcja musi zostać przymocowana do fundamentu betonowego poprzez zastosowanie kotew pierścieniowych M12 x 140. Kotwy należy zabezpieczyć polimerowymi kapturkami. Fundament musi sięgać miniumum 80cm pod poziom gruntu lub głębiej, zależnie od lokalnej głębokości przemarzania gruntu. Fundamenty wykonane z betonu min. B25 nie muszą być zbrojone. Dopuszcza się zmianę wymiarów urządzeń o 6%.

Nawierzcnią pod tą konstrukcją zostanie naturalna trawa.

 

Wszystkie urządzenia do ćwiczeń zawarte w projekcie:

-muszą być wykonane i zaprojektowane zgodnie z wymaganiami PFS:1601-1 Polskiej Federacji Parkour i Freerun, poświadczane pisemnie przez zarejestrowaną organizację.

-muszą być wykonane zgodnie z wymogami normy PL EN 16630:2015

Wykonawca musi posiadać pisemne potwierdzenie zgodności projektu z wymaganiami użytkowniów, zatwierdzone przez min. 3 zarejestrowane organizacje parkour lub street workout

 

Stare drążki znajdujące się w tym miejscu zostaną zdemontowane, przetransportowane i zamontowane w innym miejscu Gdyni. W przypadku pozytywnym przejściu projektu przez głosowanie, miejsce to zostanie uzgodnione z władzami miasta.

Kalkulacja kosztów:

Komplet Urządzeń 86 267,28 zł [brutto]

Montaż i transport 20 418 zł [brutto]

Tablica z regulaminem 738 zł [brutto]

Nawierzchnia: 215m kw 79471,40 zł [brutto]

Wykonanie ław 2x 2000zł =4 000zł [brutto]

Transport oraz montaż starych drążków 7 000 zł [brutto]

Przełożenie sieci energetycznej i telekomunikacyjnej 30 000zł [brutto]

Dokumentacja projektowa 15 000,00zł

RAZEM: 242 895 zł [brutto]

Szacunkowa łączna wartość projektu

242895 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki