Plac rekreacyjno-edukacyjny – BO Gdynia

Plac rekreacyjno-edukacyjny

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Plac rekreacyjno-edukacyjny

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2016/303
Dzielnica
Działki Leśne
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2016

Lokalizacja projektu:

Plac w kształcie prostokąta o wym. 32 m x 22 m, pow. ok. 704 m2. Teren szkoły – Zespół Szkół Specjalnych przy ul. Witomińskiej 25/27 w Gdyni. Własność: gmina.

Opis:

Wymiana nawierzchni na placu przed szkołą (ZSS nr 17 w Gdyni) wraz z wykonaniem modernizacji odwodnienia terenu. Obecnie nawierzchnia placu wykonana jest z nierównych i popękanych płyt betonowych. Plac służy do zbiórek i apeli z okazji uroczystości szkolnych, jak również – rekreacji i prowadzenia niektórych zajęć edukacyjnych. W ZSS nr 17 uczą się dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, część z nich porusza się na wózkach inwalidzkich. Wymiana nawierzchni stworzyłaby możliwość bezpiecznego poruszania się po placu wszystkim, niezależnie od sprawności ruchowej. Nowa nawierzchnia miałby być wykonana z kostki betonowej (bez fazy). Dodatkowo plac mógłby być wykorzystywany w celach edukacyjnych. Kostkę można by było ułożyć w taki sposób (rysunek w załączeniu), aby większość placu (o funkcji chodnika) była w kolorze szarym (szara kostka), a część – imitująca jezdnię – w kolorze czarnym (czarna kostka). Ponadto, aby stworzyć obraz przejścia dla pieszych, można by wkomponować pasy uwagi (4 małe place o wym. ok. 0,5 m na 3,0 m), tj. nawierzchnie z wypustkami w kolorze żółtym (płytki integracyjne). Dodatkowo na czarnej kostce w dwóch miejscach można by namalować pasy – przejście dla pieszych – i obok – dla rowerzystów. Przewidujemy też wykonanie znaków informujących o przejściu dla pieszych (znaki demontowalne). Dzięki temu dzieci uczęszczające do szkoły mogłyby w bezpiecznych warunkach uczyć się zasad korzystania z przejścia (walory edukacyjne), a także poruszać się po wyznaczonym torze (jezdni) – na rowerach, rolkach lub wózkach inwalidzkich (ćwiczenie sprawności w manewrowaniu). Na „poboczach” (na szarej kostce) proponujemy ułożenie z różnokolorowej kostki figury do gry w klasy oraz luźno „rzuconych” pól do przeskakiwania (ćwiczenie koncentracji i skupienia uwagi). Cały plac może pełnić funkcję edukacyjno-rekreacyjną również dla mieszkańców dzielnicy.

Kalkulacja kosztów:

Wymiana istniejącej nawierzchni z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej (bez fazy) oraz wykonanie modernizacji odwodnienia terenu; za wymianę 1 m2 nawierzchni (z rozbiórką starej nawierzchni, wywozem gruzu do właściwego miejsca zagospodarowania i wszelkimi kosztami niezbędnymi do wykonania nowej nawierzchni., tj. korytowania, podbudowy itd.) Przyjęto 180 zł brutto: 704 m2 x 180 zł brutto/m2 = 126 720 zł brutto Wykonanie obrzeży betonowych na długości ok. 54 mb; za 1 mb obrzeża przyjęto cenę brutto: 20,00 zł; 54 mb. x 20,00 zł brutt/mb = 1080,00 zł Wymalowanie oznakowania poziomego jezdni – w dwóch miejscach (30,60* 3*0,5*4) x 2 =367,20 zł brutto Montaż tarczy znaku informacyjnego typu D – prostokąt o wymiarach 600x750mm lub 600x600mm folia odblaskowa II generacji z materiałem* - 513,03 zł brutto* 2= 1.026,06 zł Montaż słupka do znaku drogowego/lustra z rury stalowej ocynkowanej z materiałem- 365,21*2 szt.= 730,42 zł Koszty dodatkowe, nie ujęte (uwzględniają np. wykonanie pasów uwagi oraz ewentualną różnicę w cenie kostki betonowej w różnych kolorach): 1.395,32 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

131319 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki