Piesi, kierowcy, rowerzyści – kampania edukacyjna podnosząca poziom świadomości i znajomości zasad ruchu drogowego – BO Gdynia

Piesi, kierowcy, rowerzyści – kampania edukacyjna podnosząca poziom świadomości i znajomości zasad ruchu drogowego

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Piesi, kierowcy, rowerzyści – kampania edukacyjna podnosząca poziom świadomości i znajomości zasad ruchu drogowego

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
OGM/0013
Dzielnica
Ogólnomiejski
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2019

Lokalizacja projektu:

Gdynia

Opis:

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości i znajomości przepisów ruchu drogowego wśród wszystkich jego uczestników i uczestniczek. Kampania ma charakter edukacyjny – kierowana jest „od dorosłych do dorosłych”, zarówno do kierowców, jak i rowerzystów, czy pieszych. Działania planowane w kampanii mają mieć charakter edukacyjny – powinny wskazywać dobre maniery, uczyć właściwych zachowań oraz samych przepisów. Proponowany czas trwania kampanii to 3mce.

Kampania zostanie podzielona na trzy osobne poziomy (ukierunkowane pod kątem jej odbiorców):

Po pierwsze, kampania miejska – plakaty, tablice informacyjne, infografiki umieszczone na pojazdach komunikacji miejskiej (przede wszystkim tylne burty autobusów), przystankach i na stacjach benzynowych, parkometrach. Materiały powinny pojawić się w takich miejscach, gdzie dana grupa użytkowników infrastruktury drogowej ma czas, by zapoznać się z informacją. Na przykład czekając na pojazd komunikacji miejskiej lub stojąc za nim w korku. Dodatkowym elementem kampanii mogą być informacje i ostrzeżenia umieszczane na infrastrukturze rowerowej lub pieszej (na przykład hasła o zwróceniu uwagi na drogę podczas przechodzenia przez ulicę, zapisane na chodniku)

Po drugie, kampania medialna – materiały informacyjne powinny trafić do różnego rodzaju mediów lokalnych – w tym radia i czasopism. Odpowiednie materiały powinny zostać opracowane na podstawie przygotowanego uprzednio scenariusza oraz stanowić komplementarne uzupełnienie poziomu miejskiego kampanii edukacyjnej.

Po trzecie, kampania online, w oparciu głównie o media społecznościowe – w ramach tego obszaru powinny powstać krótkie materiały filmowe, ewentualnie wydarzenia, infografiki, których zasięg, ze względu na specyfikę dobranego medium, uzupełniłby dodatkowo pozostałe dwa obszary działań.

Kalkulacja kosztów:

Przygotowanie koncepcji kampanii edukacyjnej, wraz z jej prowadzeniem i opieką merytoryczną (35000 zł); Stworzenie multiplanu i przygotowanie kampanii medialnej (mediaplan, materiały video, projekty graficzne, spoty radiowe, krótkie filmy, artykuły, plakaty, fb, twitter) (50000 zł); Druk materiałów informacyjnych i promocyjnych do umieszczenia na stacjach rowerowych w Gdyni, parkomatach, autobusach i trolejbusach (15000 zł); Wynajem nośników i czasu antenowego, billbordów, strona fb, twitter (30000 zł); Ulotki, gadżety informacyjne (odświeżacze powietrza, ulotki, opaski odblaskowe etc.) (20000 zł); Organizacja konkursów, warsztatów podczas zawodów sportowych, akcje w przestrzeni miasta (25000 zł);

Szacunkowa łączna wartość projektu

175000 zł

Załączniki