Piesi, kierowcy, rowerzyści – kampania edukacyjna podnosząca poziom świadomości i znajomości zasad ruchu drogowego – BO Gdynia

Piesi, kierowcy, rowerzyści – kampania edukacyjna podnosząca poziom świadomości i znajomości zasad ruchu drogowego

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Piesi, kierowcy, rowerzyści – kampania edukacyjna podnosząca poziom świadomości i znajomości zasad ruchu drogowego

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

ID projektu:

2019/216

Status

Lokalizacja projektu:

Gdynia

Opis:

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości i znajomości przepisów ruchu drogowego wśród wszystkich jego uczestników i uczestniczek. Kampania ma charakter edukacyjny – kierowana jest „od dorosłych do dorosłych”, zarówno do kierowców, jak i rowerzystów, czy pieszych. Działania planowane w kampanii mają mieć charakter edukacyjny – powinny wskazywać dobre maniery, uczyć właściwych zachowań oraz samych przepisów. Proponowany czas trwania kampanii to 3mce.

Kampania zostanie podzielona na trzy osobne poziomy (ukierunkowane pod kątem jej odbiorców):

Po pierwsze, kampania miejska – plakaty, tablice informacyjne, infografiki umieszczone na pojazdach komunikacji miejskiej (przede wszystkim tylne burty autobusów), przystankach i na stacjach benzynowych, parkometrach. Materiały powinny pojawić się w takich miejscach, gdzie dana grupa użytkowników infrastruktury drogowej ma czas, by zapoznać się z informacją. Na przykład czekając na pojazd komunikacji miejskiej lub stojąc za nim w korku. Dodatkowym elementem kampanii mogą być informacje i ostrzeżenia umieszczane na infrastrukturze rowerowej lub pieszej (na przykład hasła o zwróceniu uwagi na drogę podczas przechodzenia przez ulicę, zapisane na chodniku)

Po drugie, kampania medialna – materiały informacyjne powinny trafić do różnego rodzaju mediów lokalnych – w tym radia i czasopism. Odpowiednie materiały powinny zostać opracowane na podstawie przygotowanego uprzednio scenariusza oraz stanowić komplementarne uzupełnienie poziomu miejskiego kampanii edukacyjnej.

Po trzecie, kampania online, w oparciu głównie o media społecznościowe – w ramach tego obszaru powinny powstać krótkie materiały filmowe, ewentualnie wydarzenia, infografiki, których zasięg, ze względu na specyfikę dobranego medium, uzupełniłby dodatkowo pozostałe dwa obszary działań.

Szacunkowa łączna wartość projektu

175000 zł

Załączniki