Pełnowymiarowa bieżnia lekkoatletyczna – etap I: bieżnia sprinterska; Gdynia Chwarzno-Wiczlino, ul. A. Krauzego – BO Gdynia

Pełnowymiarowa bieżnia lekkoatletyczna – etap I: bieżnia sprinterska; Gdynia Chwarzno-Wiczlino, ul. A. Krauzego

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Pełnowymiarowa bieżnia lekkoatletyczna – etap I: bieżnia sprinterska; Gdynia Chwarzno-Wiczlino, ul. A. Krauzego

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2017/97
Dzielnica
Chwarzno - Wiczlino
Autor projektu
Daniel Kur
E-mail
daniel.kur@wp.pl
Status:
Odrzucony
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2017

Lokalizacja projektu:

Gdynia Chwarzno-Wiczlino, początek ul. A. Krauzego od strony skrzyżowania z ul. Śliską. Działka 516/2 zgodnie z informacją z geoportal2. Obszar między motocrossem, a lasem u skraju ul. Krauzego.

Opis:

Do realizacji w BO 2017:

ETAP I: Budowa 6-torowej bieżni sprinterskiej jako pierwszy element docelowej, pełnowymiarowej, 400 m bieżni lekkoaltetycznej

(kolejne elementy zgłaszane będą w kolejnych edycjach BO – szczegóły niżej)

BIEŻNIA SPRINTERSKA – WYMIARY

 • 6 torów o długości 130 m i szerokości 1,25 m + krawężnik*  – łącznie 975m2
 • 1 metrowa strefa bezpieczeństwa na zewnątrz i wewnątrz bieżni (zgodnie z wymogami PZLA ) – nie musi to być „strefa poliuretanowa”

 WYKONANIE

Podbudowa** z kruszywa naturalnego (zgodnie z załączoną specyfikacją) koszt 120 PLN / m2 + VAT

Nawierzchnia poliuretanowa** typu natrysk na ET (zgodnie ze specyfikacją) koszt 140 PLN / m2 + VAT

KALKULACJA

Łączny koszt budowy bieżni sprinterskiej (podbudowa + poliuretan): 312 000 PLN

Przygotowanie projektu obiektu pełnowymiarowego lub jedynie bieżni sprinterskiej: 60 000 PLN

Ewentualne prace przygotowawcze (prace ziemnie, wycinka drzew): 30 000 PLN

ŁĄCZNY KOSZT: 402 000 PLN

*Budowa bieżni przy założeniu standardowego promienia R=36,50m, zgodnie z zaleceniem PZLA
** szczegółowa specyfikacja materiałów w załączonej ofercie

ZAŁOŻENIA DOCELOWE BUDOWY PEŁNOWYMIAROWEJ 400m BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ – PODZIAŁ NA ETAPY

 •  teren ogólnodostępny, dostęp bezpłatny – w pełni otwarty
 •  celem projektu jest budowa pełnowymiarowej 400m bieżni lekkoatletycznej, docelowo spełniającej kryteria stadionu kategorii V PZLA, umożliwiającej organizację zawodów lekkoatletycznych niższej rangi;
 •  projekt przewiduje 3 główne etapy realizacji w ramach BO:

            Etap I – budowa 6 torowej bieżni sprinterskiej – zgłoszenie BO 2017

            Etap II – budowa 4 torowej bieżni na okrężnej i prostej przeciwległej –                              zgłoszenie BO 2018

Etap III – budowa oświetlenia, płyty głównej w postaci boiska trawiastego (wymiary boiska do gry w piłkę nożna lub rugby 105x70m wewnątrz bieżni, trybun na 100-200 miejsc, miejsca dla street workout, małej architektury, innych konstrukcji LA (np. skocznia w dal) zależnie od możliwości budżetowych – zgłoszenie BO 2019

 •  Miejsce:

Gdynia Chwarzno-Wiczlino, ul. Antoniego Krauzego, teren pomiędzy lasem u skraju ulic Krauzego i Śliskiej, a terenem „motocrossu”. Dokładna lokalizacja na załączonej mapce.

Nr działki 516/2 (GEOPORTAL2) + załączona mapka lokalizacyjna

 •  Docelowe (dla 3 etapów) wymagania terenowe:

Teren o powierzchni 17 000 m2 (przybliżone wymiary 175 x 90 m), który pozwoli na budowę pełnowymiarowej, 4 torowej, 400 metrowej bieżni LA, z 6 torową bieżnią sprinterską oraz budowa boiska trawiastego piłkarskiego lub rugby wewnątrz bieżni o rozmiarach 105x70m, a także budowę placu do street workoutu i mini trybun. W pierwszym etapie powierzchnia nie przekraczajaca 1000 m2

 • Uzasadnienie dla całości projektu:
 1. brak pełnowymiarowej, 400 metrowej, bieżni lekkoaltetycznej na terenie Gdyni, obiektu cennego z punktu widzenia szkolenia dzieci i młodzieży;
 2.  rosnąca aktywność sportowa mieszkańców Gdyni, coraz większa popularność biegania jako formy spędzania czasu, ale także jako wyboru uprawianej dyscypliny sportowej;
 3.  bardzo dobra lokalizacja – szansa na powstanie nowego centrum sportowo-rekreacyjnego w dużej dzielnicy Gdyni, w bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W planach Rady Dzielnicy Chwarzno – Wiczlino jest powstanie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców dzielnicy w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji będącej przedmiotem niniejszego projektu;
 4.  realizacja modernizacji nawierzchni ul. A. Krauzego (płyty yomb)
 5.  brak przeciwskazań do realizacji tej inwestycji na wskazanym terenie na etapie konsultacji w ramach BO
 6.  w pobliżu parking przy sklepie Biedronka

 Koszty poszczególnych etapów:

 •  Etap I: Bieżnia sprinterska – przedmiot projektu BO2017

Kosztorys powyżej.

Łączny koszt: 402 000 PLN

 • Etap II: Okrężna i druga prosta przeciwległa

Wycena nie wymagana na potrzeby BO 2017 – orientacyjna, urealniająca całość projektu.

Przewidywane koszty na poziomie 400-470 tys. PLN, zgodnie w wycenami zebranymi na potrzeby realizacji etapu I

 • Etap III: oświetlenie, murawa pływy głównej, mini trybuny, street workout, mała architektura

W zależności od możliwości budżetowych, przewidywane koszty na poziomie 400 – 600 tys. PLN

Uwagi dodatkowe:

 • Teren wskazany przez wnioskodawców (od ulicy A. Krauzego w kierunku TPK) jest duży i we własności gminnej, jest zatem elastyczność po stronie wnioskodawców w kwestii dokładnej lokalizacji obiektu (dopuszczalna jest lokalizacja w pobliżu skrzyżowania z ul. T. Szewczenki). Zdaniem wnioskodawców jednak najlepszą jest lokalizacja w pobliżu lasu, z uwagi na walory krajobrazowe i mikroklimat sprzyjający uprawianiu sportu.

 

 • Wnioskodawcy mają wsparcie głównych klubów sportowych (przede wszystkim lekkoaltetycznych, biegowych), o czym będziemy informować na bieżąco.
 • Zachęcamy do obejrzenia załączoną wizualizacji 3D bieżni (plik .skp – wymaga instalacji Google SketchUp)

Kalkulacja kosztów:

 1. Łączny koszt budowy bieżni sprinterskiej (podbudowa + nawierzchnia poliuretanowa) 312000 PLN
 2. Przygotowanie projektu obiektu pełnowymiarowego lub jedynie projektu bieżni sprinterskiej: 60 000 PLN
 3. Ewentualne prace przygotowawcze (prace ziemne, wycinka krzewów, drzew): 30 000 PLN

 

 

Łączny koszt: 402 000 PLN

Szacunkowa łączna wartość projektu

402000 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki