PAS RUCHU DLA BIEGACZY WZDŁUŻ BULWARU NADMORSKIEGO – BO Gdynia

PAS RUCHU DLA BIEGACZY WZDŁUŻ BULWARU NADMORSKIEGO

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie PAS RUCHU DLA BIEGACZY WZDŁUŻ BULWARU NADMORSKIEGO

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

E-mail: nowakbartosz79@gmail.com

ID projektu:

2015/234

Status

Wycofany przez autora

Lokalizacja projektu:

Al. Marszałka Piłsudzkiego. Dziłka o numerze 1137/127 Własność terenu GMINA GDYNIA

Opis:

Budowa wytyczonego pasa ruchu wzdłuż trasy rowerowej o szerokości 1 metra na odcinku całego bulwaru nadmorskiego, to jest na całe dlugości trasy rowerowej. Zalecana nawierzchnia to tartan lecz z powodu bardzo wysokiego kosztu alternatywą może być powierzchnia żużlowa. Iwestycja rekomendowana do realizacji z budżetu miasta z racji ze obejmuje ona teren trzech dzielnic. Z zwróceniem uwagi na aspekt że teren Redłowa nie leży w bezpośredniej możliwości korzystania z uroków inwestycji przez jej mieszkańców.

Szacunkowa łączna wartość projektu

40 000 zł

Kalkulacja kosztów:

Wykonanie dokumentacji projektowej – wycena prac projektowych zgodnie z rozporządzeni Dz.U. z 2004 r nr 130, poz. 1389 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym. 10 000 PLN Wykonanie dodatkowej lini obrzeży betonowych, krawężnika pomiędzy już istniejącym torem do jazdy rowerami wzdłuż całej trasy rowerowej, obecnie tam jest wydeptana ścieżka przez biegaczy. Obrzeża betonowe. 30,00 mb Materiał + usługa Odcinek Kamienna Góra 550 metrów x 30 zł = 16500 zł Odcinek Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana 550 metrów x 10 zł = 16500 zł Odcinek Radłowo 120 m x 30 zł = 3600 Materiał do wysypki i utwardzania. Szacunkowy koszt 5000 – 10000 wraz z usługą. Wysypanie tej powierzchni materiałem np. żużlem. 44600 PLN Łącznie 56600

Załączniki