Park nad rzeką Kaczą – zagospodarowanie nieużytku od mostku (ul. Kurpiowska) w kierunku ul. Wrocławskiej – BO Gdynia

Park nad rzeką Kaczą – zagospodarowanie nieużytku od mostku (ul. Kurpiowska) w kierunku ul. Wrocławskiej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Park nad rzeką Kaczą – zagospodarowanie nieużytku od mostku (ul. Kurpiowska) w kierunku ul. Wrocławskiej

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
ORL/0003
Dzielnica
Orłowo
Autor projektu
Halina Pałgan
E-mail
ha.ya@interia.pl
Telefon
609690360
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2019

Lokalizacja projektu:

Nieużytek, częściowo nielegalnie zawłaszczony, prawy brzeg nad rzeczką Kacza, obecnie niedostępny z powodu nielegalnego zagrodzenia terenu, Projekt dotyczy fragmentu od mostki Kurpiowska w kierunku ulicy Wroclawskiej.

Opis:

Zatwierdzony w 2017 r MPZP dopuszcza w tym miejscu ulokowanie zieleni urządzonej. Działka jest graniczna miedzy Orłowem a Małym Kackiem. Projekt zakłada założenie, wyrównanie i uporządkowanie terenu, posianie trawnika, montaż małej architektury (ławki, śmietniki, stoliki do gry w szachy), ukwiecenie, nasadzenia niskopiennej roślinności.

Kalkulacja kosztów:

opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (25000 zł); nadzór inwestorski (10000 zł); roboty budowlane, w tym: budowa ścieżki o nawierzchni żwirowej dł. około 110 mb, założenie trawników, nasadzenie drzew, krzewów i kwiatów wraz z pielęgnacją przez okres 3 lat gwarancji, mała architektura (ławki 4 szt., śmietniki 4 szt., stoliki do gry w szachy 2 szt.) (200000 zł);

Szacunkowa łączna wartość projektu

235000 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki