Park nad rzeką Kaczą – zagospodarowanie nieużytku od mostku (ul. Kurpiowska) w kierunku ul. Wrocławskiej – BO Gdynia

Park nad rzeką Kaczą – zagospodarowanie nieużytku od mostku (ul. Kurpiowska) w kierunku ul. Wrocławskiej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Park nad rzeką Kaczą – zagospodarowanie nieużytku od mostku (ul. Kurpiowska) w kierunku ul. Wrocławskiej

Kropeczki jako tło strony

Lokalizacja projektu:

Nieużytek, częściowo nielegalnie zawłaszczony, prawy brzeg nad rzeczką Kacza, obecnie niedostępny z powodu nielegalnego zagrodzenia terenu, Projekt dotyczy fragmentu od mostki Kurpiowska w kierunku ulicy Wroclawskiej.

Opis:

Zatwierdzony w 2017 r MPZP dopuszcza w tym miejscu ulokowanie zieleni urządzonej. Działka jest graniczna miedzy Orłowem a Małym Kackiem. Projekt zakłada założenie, wyrównanie i uporządkowanie terenu, posianie trawnika, montaż małej architektury (ławki, śmietniki, stoliki do gry w szachy), ukwiecenie, nasadzenia niskopiennej roślinności.