„Park Leśny Lelewela-Demela” w nawiązaniu do projektu szlaku nordic walking dzielnic Grabówek-Działki Leśne-Witomino. Teren lasów pomiędzy osiedlem Lelewela i ul. Wolności 18-19 – BO Gdynia

„Park Leśny Lelewela-Demela” w nawiązaniu do projektu szlaku nordic walking dzielnic Grabówek-Działki Leśne-Witomino. Teren lasów pomiędzy osiedlem Lelewela i ul. Wolności 18-19

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie „Park Leśny Lelewela-Demela” w nawiązaniu do projektu szlaku nordic walking dzielnic Grabówek-Działki Leśne-Witomino. Teren lasów pomiędzy osiedlem Lelewela i ul. Wolności 18-19

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2017/207
Dzielnica
Grabówek
E-mail
rada.grabowek@gdynia.pl
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2017

Lokalizacja projektu:

teren stanowiący fragment lasów komunalnych, pomiędzy zabudową osiedla Lelewela i ul. Wolności

Opis:

rekompozycja zieleni poprzez wzbogacenie gatunków o krzewy parkowe i wycinkę chaotycznych zarośli – samosiewek; zagospodarowanie estetyczne punku widokowego i umożliwienie ekspozycji widoku w stronę Oksywia, ewentualna budowa małej architektury (ławki, wiata, murek oporowy); umocnienie (schody) ciągu pieszego od ul. Wolności, między budynkami 18 i 20 stanowiącego element systemu ciągów pieszych w obowiązującym m.p.z.p części dzielnicy Działki Leśne rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej. nr planu: 1005

Kalkulacja kosztów:

1. bez instalacji oświetleniowych (wg. informacji niemożliwych technicznie do wykonania) = 0 zł

2. ławki 3 szt x 500 zł = 1500 zł

3. wycinka chaszczy, nowe nasadzenia = 6500 zł

4. remont/odbudowa wiaty = 2000 zł

5. ciąg pieszy, schody terenowe ok 60 mb x 3,00 szer z płyt yomb = 45000 zł

Ogółem: 55000 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

55000 zł

Mapa Lokalizacji