„Park Leśny Lelewela-Demela” pomiędzy osiedlem Lelewela i ulicą Wolności 16-20 i terenem II LO przy ul. Wolności. – BO Gdynia

„Park Leśny Lelewela-Demela” pomiędzy osiedlem Lelewela i ulicą Wolności 16-20 i terenem II LO przy ul. Wolności.

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie „Park Leśny Lelewela-Demela” pomiędzy osiedlem Lelewela i ulicą Wolności 16-20 i terenem II LO przy ul. Wolności.

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

ID projektu:

2018/326

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

mapa załączona do wniosku z r. 2017

Opis:

jak we wniosku z roku 2017. Projekt winien obejmować rekompozycję zieleni, wzbogacenie o roślinność dekoracyjno-leśną, wycinkę niektórych zespołów samosiewów krzaczastych, zagospodarowanie platformy widokowej w rejonie istniejącej siłowni terenowej (wyrównanie terenu, usunięcie chwastów, ograniczenie platformy np. palikami drewnianymi), renowację ew. wymianę wiaty, ustawienie ławek w ilości 3-5. Projekt powinien nawiązywać do projektu szlaku nordic-walking dzielnic Grabówek – Działki Leśne – Witomino. Wskazana również lokalizacja niektórych elementów urządzeń zabawowych (np. huśtawka, zjeżdżalnia) dla dzieci os. Lelewela (prawdopodobna rozbudowa osiedla przewidziana w planie miejscowym)

Szacunkowa łączna wartość projektu

55000 zł

Załączniki