Park kieszonkowy przy ul. Lipowej – BO Gdynia

Park kieszonkowy przy ul. Lipowej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Park kieszonkowy przy ul. Lipowej

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2022/WIK/0011
Dzielnica
Wielki Kack
Autor projektu
Piotr Szpajer
E-mail
piotr.szpajer@hotmail.com
Telefon
784 048 608
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2022

Lokalizacja projektu:

Gdynia Wielki Kack - osiedle Fikakowo

Opis:

Realizacja projektu polega na utworzeniu parku kieszonkowego o funkcjach przyrodniczo-edukacyjnych, zlokalizowanego na działce gminnej o pow. 801 m kw., mieszczącej się na osiedlu Fikakowo przy ulicy Lipowej 48. Teren działki został pod koniec 2021 roku uporządkowany przez gminę, a znajdujące się na nim w złym stanie technicznym zabudowania, wyburzone. Dzięki temu możliwe stało się zagospodarowanie działki na ogólnodostępny teren zielony, służący rekreacji i integracji mieszkańców.
Utworzenie parku pozwoli na poprawę estetyki tego dotychczas mało atrakcyjnego i zaniedbanego miejsca na osiedlu.

Tematem przewodnim parku, ze względu na jego umiejscowienie przy ulicy Lipowej – będą drzewa z gatunku lipa.
Na terenie parku ustawione zostaną 4 tablice edukacyjne. Ich zakres tematyczny obejmować będzie:
a) opis szczegółowy zieleni użytej w ekspozycji parku (1 tablica) – znaczenie kulturowe i użytkowe
b) prezentacja informacji o drzewach lipowych (3 tablice), w tym:
– opis szczegółowy gatunku, biologia, morfologia, informacje użytkowe
– opis gatunku jako rośliny leczniczej (surowiec zielarski), zastosowania historyczne i współczesne
– opis gatunku w kulturze świata (nazewnictwo, symbolika, wyroby, zastosowania ozdobne).

W ramach aranżacji parku stare ogrodzenie zostanie zastąpione z dwóch stron nowym a od frontu ulegnie rozbiórce, tak aby mieszkańcy mieli swobodny dostęp do parku. Układ komunikacji pieszej (zastosowana zostanie nawierzchnia z kostki chodnikowej) umożliwi poruszanie się po terenie parku alejkami dokoła niego, z osobnym wejściem i wyjściem z parku. Małą architekturę stanowić będą 4 ławki parkowe oraz jedno duże siedzisko okrągłe, zlokalizowane w centralnym punkcie parku. Całość uzupełnią wspomniane wcześniej 4 tablice edukacyjne oraz 4 kosze na śmieci i tablica z informacją o projekcie BO.

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
wymiana ogrodzenia na granicy z posesją przy ulicy Lipowej 46 i Lipową 50, pow. 44,5 mb x 350 zł 15575 zł
demontaż i wywóz starego ogrodzenia, pow. 61,5 mb x 65 zł3997 zł
budowa ścieżek betonowych z obrzeżami o szer. 2 m z kostki chodnikowej o wymiarach 20 x 20 cm - pow. 243 m2 x 350 zł65610 zł
wycinka drzew do 5 m wys, 4 szt. x 325 zł1300 zł
nasadzenia 10 drzew w tym palikowanie i 3-letnia pielęgnacja, 10 szt x 2 900 zł29000 zł
przygotowanie terenu pod obsadzenia krzewami i żywopłoty + wymiana gleby, pow. 180 m2 x 54 zł9720 zł
przygotowanie terenu pod obsadzenia bylinami, pow. 90 m2 x 38 zł3420 zł
założenie trawnika z siewu i częściowa wymiana ziemi, pow. 260 m2 x 33 zł8580 zł
obsadzenie ogrodzenia żywopłotem, pow.106 mb x 85 zł9010 zł
nasadzenie średnich krzewów oraz podłoże i nawóz, (4 szt/m2,) pow. 100 m2, 400 szt x 45 zł18000 zł
sadzenie bylin i traw ozdobnych, (9 szt/m2), pow. 90 m2 x 170 zł15300 zł
ściółkowanie korą bez maty, pow. 270 m2 x 24 zł6840 zł
siedzisko okrągłe (drewno egzotyczne) + transport, 1 szt x 30 000 zł30000 zł
prostokątne ławki parkowe z podłokietnikiem (drewno ezotyczne), 4 szt. x 2 500 zł10000 zł
kosze na śmieci - 4 szt. x 2 200 zł8800 zł
ekspozytory - tablice edukacyjne, 4 szt. x 2 500 zł10000 zł
transport elementów małej architektury2000 zł
tablica o realizacji z BO, 1 szt. x 1 200 zł1200 zł
dokumentacja projektowa w kwocie 49 670 zł = 20% od łącznych kosztów zadania (bez kosztów 3-letniej pielęgnacji zieleni i 3-letniego utrzymania ławek)49670 zł
3-letnia pielęgnacja zieleni (z wyłączeniem drzew) w kwocie 21 261 zł = 30% od kwoty stanowiącej koszty związane z aranżacją zieleni (z wyłączeniem drzew) w łącznej kwocie 70 870 zł21261 zł
Koszt 3-letniego utrzymania ławek, 5 szt. x 708 zł3540 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

322823 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki